Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (39/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(39/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)
72 rocznica proklamowania ChRL

1 paźdzeirnika minęła 72rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z tradycją dni od 1 do 7 października były dniami wolnymi od pracy.

 


Sprawy Rządowe (政府事务)
Wspieranie kobiet i dzieci

Rada Państwa (国务院), czyli przyjęła dwa dokumenty wyznaczające kierunki uregulowań prawnych w dwóch obszarach na najbliższe 10 lat. Są to:

  • Chiński Program Rozwoju Kobiet (中国妇女发展纲要) oraz
  • Chiński Program Rozwoju Dzieci 中国儿童发展纲要).

Dokumenty wskazują na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz realizacji podstawowej zasady równości kobiet i mężczyzn oraz pierwszeństwa dla dzieci. Chiński Program Rozwoju Kobiet zakłada, iż do 2030 roku osiągnięte zostanie całkowite, rzeczywiste zrównanie płci. Do tego czasu wszystkie kobiety muszą uzyskać równy dostęp do całodobowych usług zdrowotnych w każdym okresie życia. To samo dotyczy dziedzin takich jak edukacja, wynagrodzenia, status gospodarczy, prawa polityczne, równorzędne decydowanie o sprawach kraju, gospodarki, kultury, społeczeństwa i kwestiach socjalnych. System prawny i polityczny ma bardziej niż obecnie wspierać rozwój rodziny.

Pogram koncentruje się na obszarach:

  • zdrowia,
  • edukacji,
  • gospodarki,
  • uczestnictwa w życiu politycznym i ekonomicznym,
  • bezpieczeństwa społecznego,
  • budowania bezpiecznego środowiska rodzinnego w oparciu o reguły prawne.

W polityce tej wyznaczono 75 celów i 93 strategicznych działań. Zwraca tu uwagę fakt, że po raz pierwszy rząd deklaruje, iż będzie dążył do ograniczania aborcji dokonywanych ze względów innych niż wskazania medyczne. Zabiegi te dokonywane bez poważniejszego namysłu, traktowane jako forma antykoncepcji szkodzą zdrowiu kobiet i zagrażają ich płodności w przyszłości. To ostry zwrot w stosunku do praktykowanej jeszcze niedawno polityki jednego dziecka i niezwykle liberalnych regulacjach dotyczących zabiegu usunięcia ciąży. Chiński Program Rozwoju Kobiet zakłada, że powinny one mieć gwarantowaną opiekę lekarską w okresie przed, w czasie ciąży, jak i po rozwiązaniu.

Z kolei Chiński Program Rozwoju Dzieci do 2030 roku przewiduje bardziej kompleksowe uregulowanie kwestii ochrony praw dzieci, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji, zrównanie poziomu opieki zdrowotnej dzieci na obszarach miejskich i wiejskich. Dzieci bez względu na miejsce zamieszkania uzyskają szerszy dostęp do podstawowych usług publicznych, zintegrowanej i usprawnionej ochrony socjalnej.

Dzieci, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki społecznej, rodziny, środowiska, etc., znajdują się pod szczególną ochroną konstytucji oraz prawa.

W tej polityce rozwoju wyznaczono 70 zasadniczych celów i 89 strategicznych działań.

Eksperci w komentarzu wskazują na położenie nacisku na rządy lokalne, których zadaniem jest wprowadzenie zaleceń Rady Państwa w życie, by koncentrowały się na rozwijaniu i usprawnianiu usług opieki nad niemowlętami oraz dziećmi poniżej trzech lat, czy stosowaniu większych ulg w podatku dochodowym, a związanych z kosztami wychowania i edukacji dzieci. Aby zachęta do posiada większej liczby dzieci była skuteczna, niezbędna jest również polityka wsparcia rodzin w zakresie mieszkalnictwa, zmniejszenia obciążeń związanych z urodzeniem, rodzicielstwem. Poprawa opieki nad matką i dzieckiem powinna być nieustającym celem regulacji w obszarze wyznaczonym przez oba dokumenty.

Zrównoważony dobrobyt

Media zagraniczne poświęcają wiele uwagi nowej polityce zrównoważonego dobrobytu („Common Prosperity”).  (ps. moje określenie). Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公) przygotowało w odpowiedzi na to zainteresowanie specjalną publikację pod znamiennym tytułem ”Chińska droga od ubóstwa do pomyślności”  („中国的全面小康”).

Link do wersji angielskiej: http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1713893/1713893.htm

W dokumencie tym podkreślono, że budowa średnio zamożnego społeczeństwa (gdzie przez zamożność rozumie się nie tylko stronę materialną) jest kluczowa dla pomyślności całego narodu. Jest to zadanie nie tylko partii, rządu, ale wszystkich, także tych, którzy osiągnęli więcej niż inni. Nie chodzi o tworzenie wąskich, bogatych elit, ale o jak najliczniejszą rzeszę społeczeństwa żyjącego w dostatku.

Walka z piractwem

Od czerwca br.  Krajowe Biuro Praw Autorskich (国家版权局), Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (工业和信息化部), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) oraz Krajowe Biuro Informacji Internetowej (国家互联网信息办公)prowadzą kampanię walki z naruszeniami praw autorskich w Internecie. Do dziś przeprowadzono 445 postepowania dotyczące naruszenia praw autorskich, wydano 245 nakazów zamknięcia stron naruszających te prawa i/lub prezentujące „pirackie” treści, zażądano usunięcia 618,300 linków i video filmów naruszających prawa autorskie osób i organizacji trzecich.

Profity firm państwowych w górę

Krajowy Urząd Statystyczny (国家统计局) poinformował, że zyski dużych przedsiębiorstw w sierpniu br. wzrosły o 10.1% rok do roku. W ciągu ostatnich dwóch lat zyski te średnio wzrosły o 14.5%. W pierwszych 8 miesiącach bieżącego roku profity firm państwowych w Chinach wzrosły o 49.5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To po części oczywiście efekt odniesienia do okresu pandemii, ale dobra koniunktura tegoroczna ma tu też swój udział.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Gospodarka zwalnia…

To już nie tylko ostrzeżenie, to wezwanie do działania. Gospodarka Chin wyraźnie spowalnia. Wskaźnik koniunktury (aktywności) przemysłu PMI we wrześniu kurczył się 6 miesiąc z rzędu schodząc do poziomu 49.6%. To najniższy odczyt od 19 miesięcy. I co gorsze – poniżej neutralnej granicy 50. Oznacza to, że we wrześniu br. chiński przemysł „zwijał” się – najprościej rzecz ujmując – a nie rozwijał i dotknęła go recesja. Oczywiście wpływ na taki stan miały ograniczenia dostaw energii dla zakładów przemysłowych, szczególnie tych „energożernych”.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index –

(中国制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca

Duże przedsiębiorstwa (te naprawdę duże) radziły sobie we wrześniu całkiem dobrze. PMI dla nich wyniósł bowiem 50.4 (w sierpniu 50.3). Ale dotknięte stagnacją są firmy średnie (we wrześniu PMI 49.7, w sierpniu 51.2), a zwłaszcza te najmniejsze (PMI wrzesień 47.5 i sierpień 48.2). Podindeksy produkcji, nowych zamówień, zapasów surowców, zatrudnienia, czasu dostaw kooperantów znalazły się poniżej poziomu krytycznego (50). Pocieszeniem mogą być wyniki indeksu PMI dla poza przemysłowej części gospodarki. We wrześniu wyniósł on… 57.5 (sierpień 47.5). „Subindex” dla budownictwa spadł do poziomu 57.5 (o 3 mniej niż w sierpniu), ale PMI dla usług we wrześniu poszybował do poziomu 52.4, aż o 7.2 wyżej niż w sierpniu. W minionym miesiącu powyżej 60 wzrosły podindeksy dla transportu kolejowego, lotniczego, hotelarstwa, telekomunikacji. Za to usługi finansowe czy nieruchomości spadły poniżej poziomu 50.

Do końca roku pozostał zaledwie jeden kwartał. Czas najwyższy na zdecydowane działania rządu. Aczkolwiek to rząd zakładał bardzo ostrożnie wzrost PKB Chin w bieżącym roku.

Małe sklepy rosną w siłę

Ostatnie 12 miesięcy to czas sprzyjający rozwojowi całodobowych małych sklepów spożywczych, szczególnie tych osiedlowych. Wprawdzie 27.8% chińskich miast odnotowało spadek liczby tych „podręcznych” sklepów oferujących podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe (kosmetyki, chemia, etc.), ale 62.2% może pochwalić się rozwojem ich sieci. Najwięcej małych sklepów przybyło we wspomnianym okresie w XiaMen, ChangSha, TaiYuan, Kantonie, JiNan oraz w Pekinie.

E-commerce w górę

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku sprzedaż internetowa w Chinach osiągnęła wartość 8.123 bln RMB (ok. 5.011 bln PLN). Wzrost o 19.7% w porównaniu z zeszłym rokiem. W tym samym okresie wartość sprzedaży w sklepach i supermarketach osiągnęła wartość 6.34 bln RMB (ok. 4.092 bln PLN). I tu odnotowano wzrost – o 15.9%. Chiny są scena zmiany modelu biznesowego w handlu detalicznym. Sprzedaż offline i online zlewa się tu w jedno, niebawem trudno będzie dokonywać podziału jak powyżej.

Bo czy klient odwiedzający sklep fizyczny, a korzystający z wirtualnych informacji na temat interesujących go produktów wystawionych w tym sklepie i płacący za owe produkty w sieci poprzez płatności mobilne z pominięciem sklepowej kasy robi zakupy online, czy offline?


Nieruchomości (房地產)
Evergrande przestaje niepokoić…?

Temat, który budził tyle emocji poza granicami Chin, który dał tyle paliwa zagranicznym mediom, w Chinach nie istnieje w zasadzie w ogóle. Oczywiście chodzi o głośną sprawę domniemanego upadku drugiego w kraju dewelopera China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd.  (中国恒大地产集团有限公司). Firma została objęta nadzorem państwa. Oprócz tego spółka zatrudniła zewnętrznych doradców, specjalistów od restrukturyzacji i negocjacji spłat zadłużenia, którego wielkość nie jest konkretnie określona, ale wiadomo, ze jest astronomiczna. Evergrande w ostatnich latach weszło w dużą ilość nowych branż: oprócz wszystkiego co łączy się z nieruchomościami, stworzyła podmioty zależne, które na przykład świadczą usługi w zakresie zarzadzania majątkiem, organizacji czasu wolnego, lub produkują samochody elektryczne. Po wystąpieniu problemów z płynnością grupa Evergrande (za sprawą m.in. sugestii z Pekinu) zaczęła wyprzedawać swoje różne aktywa: od wieżowców-biurowców w Hong Kongu, poprzez udziały w spółkach nie związanych z deweloperką (w tym tej produkującej samochody), czy wyprzedaż mieszkań po zniżkowej cenie, po odsprzedaż udziałów w bankach i innych organizacjach. Priorytetem jest spłata zadłużenia, w tym przede wszystkim wobec podwykonawców, czyli firm, które budują osiedla dla Evergrande. Zyski grupy nie wystarczą, by rozwiązać wszystkie problemy płatnicze spółki.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez grupę 44.1% całego zadłużenia Evegrande to dług wobec instytucji finansowych: 27.7% to kredyty, reszta to są obligacje krajowe i zagraniczne. Trudno zatem doszukiwać się tu analogii do historii banku Lehman Brothers. Z pewnością sytuacja Evergrande nie może mieć bezpośredniego wpływu na kondycję międzynarodowego systemu finansowego.

Ponad 54% wszystkich akcjonariuszy Evergrande to mali udziałowcy. I to jest powód, dla którego stosowne agencje rządowe nadzorują proces restrukturyzacji. Instytucje te monitorują rachunki banowe, na których złożone zostały przedpłaty na mieszkania. Te pieniądze pod żadnym pozorem nie mogą być użyte na spłatę zadłużenia. Państwo interweniuje wyłącznie w zakresie ochrony klientów. Evergrande musi pokonać problemy, ale nie kosztem wielkiej rzeszy osób, które powierzyły firmie swoje oszczędności, by kupić wymarzone mieszkania.

Temat zszedł z pierwszych stron. Akcje Evergrande na giełdzie w Hong Kongu, po głębokich spadkach na początku miesiąca, znów idą w górę. Firma kolejno negocjuje umowy w sprawie spłaty odsetek, jak i samego zadłużenia. Wszystko wskazuje na to, że wszelkie informacje o zbliżającym się bankructwie firmy były mocno przedwczesne.

Powtórka z Lehman Brothers? Evergrande funkcjonuje w innym systemie gospodarczym, finansowym, politycznym. Nie można go porównywać z amerykańskim. Co jednocześnie nie znaczy, że burza nad Evergrande przejdzie bokiem. Grupa musi zrobić ostre ciecia, przeprowadzić restrukturyzację, uporządkować swoje finanse, uwolnić spółki nie związane z zasadniczą działalnością firmy. A zarząd przejmą fachowcy.


Energetyka (能量学)
Kryzys energetyczny

Najgorętszym tematem w chińskich mediach w 39 tygodniu br. był znany i głośny również i u nas kryzys energetyczny dotykający niemal całe Chiny. Temat pojawił się już w połowie września, ale przybrał znacznie na rozmiarze i rozgłosie. Wiadomo, że ograniczono dostawy energii elektrycznej dla najbardziej energochłonnych gałęzi produkcji przemysłowej takich jak  przemysł stalowy, produkcja aluminium, przemysł chemiczny, tekstylny, zwłaszcza produkcja włókien sztucznych.

Ograniczenia dostaw prądu najbardziej dotknęły to zakłady przemysłu ciężkiego w północno-wschodniej części kraju (prowincje Ji Lin 吉林, HeiLongJiang 黑龙江i LiaoNing 辽宁). Sytuacja w tych prowincjach była szczególnie poważna: w tamtejszych miastach okresowe wyłączenia prądu dotknęły również ludność. Ograniczenia dostaw energii elektrycznej wprowadzono w 22 prowincjach, w tym w YunNan 云南, JiangSu 江苏, ZheJiang 浙江, czy GuangDong 广东. A przecież te trzy ostatnie prowincje to motory gospodarczego rozwoju kraju. Dlatego też w chińskich mediach przetacza się dyskusja na temat skutków ekonomicznych aktualnej sytuacji, poważniejszych skutków społecznych raczej się nie przewiduje.

Ale skąd wziął się ten kryzys?

Na początku lata Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) wprowadziła nowe zasady, których celem jest wprowadzenie kraju na szybką ścieżkę redukcji emisji CO2 i zużycia energii, a którym nadano nazwę Podwójnej Kontroli Zużycia Energii (能耗双控). Kopalniom węgla zmniejszono limity jego wydobycia – w kraju, gdzie energetyka wciąż jest oparta w 56% o elektrownie węglowe. W tym samym czasie produkcja energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, elektrowni wodnych) spadła poniżej założeń. Sprawiły to powodzie, wiatry wiejące z mniejszą siłą, mniejsza od średniej rocznej liczba dni słonecznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło z początkiem września – tempo wzrostu produkcji przemysłowej, napędzanej popytem krajowym i zagranicznym zaczęło przyspieszać. Co więcej 20 z 31 prowincji Chin przekroczyło wyznaczone limity zużycia energii w pierwszym półroczu br. Wyznaczono nowe o wiele bardziej wyśrubowane limity, które miały sprawić, że wyznaczone cele zostaną osiągnięte w skali całego roku.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Bez kategorii