Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (18/22)

chiny:-subiektywny-przeglad-wydarzen-za-wielkim-murem-(18/22)

Z prac Rządu (来自政府工作)
Xi rozmawia z Macoronem i Scholzem

9 maja br. prezydent Xi JinPing 习近平odbył dwie rozmowy z przywódcami państw europejskich:

pierwszą z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, drugą zaś z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Oprócz spraw gospodarczych, tradycyjnego niemal tematu rozwijania wzajemnej współpracy ekonomicznej, istotną kwestią poruszaną w obu rozmowach była ocena sytuacji na Ukrainie. Prezydent Xi przedstawił w nich niezmienne stanowisko Chin: rozwiązaniem jest dialog, działania ofensywne o dowolnej naturze będą ten konflikt wyłącznie przedłużać pogłębiając straty z niego wynikające, a dotykające zarówno Ukrainę, jak i inne państwa europejskie. Co ważne, w obu rozmowach Xi powtórzył, a jego rozmówcy to potwierdzili: niezbędne jest respektowanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wszystkie państwa regionu i świata powinny nakłaniać strony tego konfliktu zbrojnego do nawiązania dialogu prowadzącego do zawarcia pokoju.

Xi podkreślił, że Chiny zawsze stoją po stronie pokoju, że dokonują niezależnych ocen konfliktów w oparciu o rzeczywisty, całościowy, bezstronny, wyważony ogląd sytuacji. Kryzys na Ukrainie po raz kolejny naruszył europejskie bezpieczeństwo. Xi ostrzegł, iż może on stać się przyczynkiem do konfrontacji pomiędzy blokami państw, a ta konfrontacja mogłaby być znacznie większym, długotrwałym zagrożeniem dla światowego pokoju niż to co mam miejsce w Ukrainie. Nieodzowne jest wiec dołożenie wszelkich starań, aby uniknąć eskalacji trwającej wojny, bo rozszerzenie tego konfliktu może zrodzić sytuację niemożliwą do opanowania.

Prezydent Xi uważa, że strona europejska powinna okazać swoją historyczną odpowiedzialność oraz mądrość polityczną i skupić się na odpowiedzialnym rozwiązaniu problemu dla osiągniecia trwałego pokoju na kontynencie. Bezpieczeństwo europejskie powinno leżeć w rękach samych Europejczyków. Chiny popierają dążenia UE, których celem jest zakończenie konfliktu rosyjsko- ukraińskiego, osiągnięcie pokoju i zbudowanie trwałych, zrównoważonych, skutecznych europejskich ram bezpieczeństwa. Przy czym Unia Europejska nie powinna dać się wciągnąć w działania w duchu „zimnowojennej mentalności”.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Handel zagraniczny

W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku handel zagraniczny Chin wzrósł o 7,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (r/r), przy czym:

 • eksport wzrósł o 10,3%, a
 • import o 5%.

Chiński eksport wzrastał najintensywniej do takich państw jak:

 • Stany Zjednoczone o 8,7% r/r,
 • Korea Południowa o 8,4% r/r,
 • państwa Azji Południowowschodniej ASEAN o 7,2% r/r
 • Unia Europejska o 6,8% r/r.

Największym partnerem handlowym Chin są państwa ASEAN, które odpowiadają za 14,6% wszystkich obrotów w handlu zagranicznym Chin. Na drugim miejscu plasuje się Unia Europejska (13,8%), na trzecim Stany Zjednoczone (12,4%). Państwo Środka odnotowuje z tymi partnerami dodatni bilans handlowy.

W ciągu 4 pierwszych miesięcy bieżącego roku przedsiębiorstwa prywatne odpowiedzialne były za 48,5% wartości wszystkich transakcji w handlu zagranicznym Chin. Firmy zagraniczne dokonały 35,1% takich transakcji, a przedsiębiorstwa państwowe (SOE) 16,4%. Od wielu kwartałów w strukturze towarowej eksportu dominują produkty branży mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i towary wysoko przetworzone (57,9%).

W imporcie niezmiennie dominują surowce i materiały. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku spadły ilości najważniejszych dotychczas towarów jak ruda żelaza, ropa naftowa, węgiel, gaz naturalny czy soja. Wzrósł import miedzi i jej pochodnych (o 0,9%).

W kwietniu rekordowe wyniki odnotowano w zakresie importu z Rosji. Wzrost prawie o 60 % r/r. Głównie importowano ropę i gaz.

CPI: Ceny towarów i usług (inflacja)

Powodem do niepokoju są ceny. Fala epidemii Covid-19 Omikron przyniosła skutek w postaci wzrostu wskaźnika CPI, podstawowego indeksu inflacji, który osiągnął poziom 2,1% r/r. W styczniu i lutym br. inflacja utrzymywała się na poziomie 0,9%.

Największy wpływ na wysokość inflacji miały ceny

 • żywności – wzrost o 19,%,
 • artykułów nieżywnościowych – wzrost o 2,2%
 • konsumpcyjnych – wzrost o 3,0% r/r.

W przypadku żywności najbardziej wrosły ceny warzyw (o 24,0%) i owoców (o 14,1% r/r). W tym samym czasie ceny wieprzowiny spadły o 33,3% r/r.

Rośnie cena benzyny (o 29,0% r/r), a także gazu (o 26,9% r/r).

Dane Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局): m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

CPI (consumer price index) to wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, stanowiący zarazem najpopularniejszy wskaźnik inflacji i deflacji, obliczany na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

PPI: ceny dóbr produkcyjnych (inflacja)

Wzrost cen surowców jest najważniejszą przyczyną wzrostu cen producentów PPI

PPI, indeks/wskaźnik cen dóbr produkcyjnych – stanowi zobrazowanie poziomu cen, które są ustalane przez producentów na różnych etapach procesów wytwarzania dóbr konsumpcyjnych i odnosi się przede wszystkim do produkcji sprzedanej przemysłu. W przypadku PPI istotą jest zmiana ceny, a konkretniej poziomu tychże cen ustalanych przez producentów. Jeżeli gospodarka odnotowuje silny wzrost PPI, to może to rodzić następstwo w postaci wywierania większej presji na wzrost cen detalicznych. To z kolei stanowi pierwszy, modelowy etap do ustanowienia wyższych stóp procentowych.

W kwietniu indeks cen dóbr produkcyjnych PPI wzrósł o 8,0% r/r i od dwunastu miesięcy utrzymują się na tym poziomie lub powyżej. Na przykład ceny węgla poszły w górę o 53.4% r/r, metali nieżelaznych i ich przeróbki o 16.8%, surowców chemicznych oraz ich produktów o 14.9%.

Dane Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局): m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

Dochody przemysłu farmaceutycznego

Według danych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) w ubiegłym roku dochody przemysłu farmaceutycznego osiągnęły wartość 3,370 bln RMB (ok. 2,231 bln PLN). To najwyższy wzrost od 5 lat.

Motoryzacja (汽车)
Sprzedaż „elektryków”

W kwietniu br. sprzedano w Chinach 280 tysięcy samochodów osobowych NEV (New Energy Vehicles / pojazdy nowej energii), co oznacza wzrost o 50,1% r/r.

W tej liczbie sprzedano 214 tysięcy aut BEV (Battery Electric Vehicle) – wzrost o 39,9% oraz 66 tysięcy aut PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). W tym drugim przypadku odnotowani wzrost o 96,8%.

Najlepiej sprzedawały się auta spółki BYD Auto Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司), największego producenta tego typu aut w Chinach. W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów w kwietniu br. znalazło się aż 7 modeli BYD. W pierwszej dziesiątce nie uplasował się za to żaden z modeli Tesli produkowanych w Chinach. To efekt zatrzymania produkcji w zakładach Tesla ShangHai Co., Ltd.  (特斯拉上海有限公司) objętych, jak całe miasto, lockdownem przez ponad 3 tygodnie zeszłego miesiąca.

SAIC: spadek produkcji 71,4%

Lockdown w Szanghaju uniemożliwił produkcję również w zakładach ShangHai Automobile Group Co., Ltd. (上海汽车集团股份有限公司), jednej z największych chińskich korporacji samochodowych, znanej jako SAIC, a posiadającej spółki producenckie z takimi partnerami jak Volkswagen czy General Motors. Produkcja SAIC spadła w kwietniu o 71,40% r/r.

Aktualna fala epidemii odbiła się na sprzedaży całej chińskiej branży motoryzacyjnej. W kwietniu nastąpił spadek sprzedaży o 48,1% r/r.

Transport (交通运输)
Port w Szanghaju No.1 bez zmian

W kwietniu największy na świecie port kontenerowy w Szanghaju pracował bez przerwy, mimo epidemii. Przeładowano tu 3,07 mln TEU, a od 1 stycznia do 30 kwietnia br. 15,333 mln TEU, co oznacza wzrost o 1,8% r/r.

W 2021 roku, po raz 12 z rzędu, port w Szanghaju odnotował największy na świecie wolumen przeładunków kontenerowych. W minionym roku było to 47,033 mln TEU.

TEU (twenty-foot equivalent unit) – jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

Nazwa jednostki miary pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 × 8 × 8,5 stopy, czyli 6,10 × 2,44 × 2,59 metra lub mniej więcej 39 m3. Kontenery takie były w powszechnym użyciu od lat 60. XX wieku. Obecnie standardem są kontenery dwakroć dłuższe i czasem za jednostkę przeliczeniową przyjmuje się tzw. FEU, czyli forty-foot equivalent unit, równoważną 2 TEU. Tradycyjnie ponadgabarytowe kontenery o długości 45 stóp także określa się jako 2 TEU. Także wysokości kontenera (np. kontener HC – “high cube”) typowo nie uwzględnia się przy wyliczaniu TEU.

Stocznie walczą o prymat

Trwa walka o prymat światowy między stoczniami chińskimi i południowokoreańskimi. W kwietniu na czoło wysforowały się stocznie chińskie. Otrzymały 45 nowych zamówień co dało im 61,35% w światowym rynku stoczniowym. Południowokoreańskie stocznie zajmują 32,67% rynku.

W okresie od stycznia do kwietnia liderem światowym są jednak stocznie koreańskie z 45,9% udziałów w globalnym rynku budowy statków pod względem ich tonażu. Chińskie przegrały w tej konkurencji „o włos” z udziałem 45,8%.

China Eastern kupuje nowe samoloty

China Eastern Airlines (中国东方航空公司), jedna z największych linii lotniczych w kraju, ogłosiła zamiar zakupu 38 nowych maszyn do swojej floty. W planach znajduje się nabycie:

 • 4 maszyn dalekiego zasięgu – będą to produkowane w Chinach samoloty C919, porównywalne z Airbus A320NEO, z których każdy kosztować będzie 672,35 mln RMB (ok. 445,67 mln PLN),
 • 24 samoloty ARJ21-700 (również chińskiej produkcji) o zasięgu 3,000 km w cenie 258,17 mln RMB (ok. 172,11 mln PLN) każdy oraz
 • 6 maszyn Airbus A350-900 po 2,15 mld (ok. 1,425 mld PLN) każda i
 • 4 maszyny Boeing B787-9 po 1,99 mld (ok. 1,32 mld PLN) każda.

Całkowita wartość tych zakupów to 29,763 mld RMB (ok. 19,727 mld PLN).

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)
RMB w koszyku walut MFW

Udział RMB w koszyku walut SDR Międzynarodowego Funduszu Walutowego zwiększył się w ciągu 5 lat z 10,92% do 12,28%. Oprócz chińskiej waluty są w nim:

 • amerykański dolar (43,38%),
 • euro (29,31%),
 • japoński yen (7,59%) oraz
 • brytyjski funt (7,44%).

 

RMB włączony został do SDR w 2016. SDR – Special Drawing Rights (specjalne prawa ciągnienia) jest międzynarodowym aktywem rezerwowym, utworzonym przez MFW w celu uzupełnienia oficjalnych rezerw krajów członkowskich oraz wsparcia systemu stałego kursu walutowego. Wartość SDR opiera się obecnie na koszyku pięciu wymienionych powyżej walut.

Rezerwy walutowe Chin

Państwowa Administracja Wymiany Walut Zagranicznych  (国家外汇管理局) potwierdziła, iż na koniec kwietnia 2022 roku rezerwy walutowe Chin wynosiły 3,1197 bln USD (ok. 14,0376 bln PLN). To spadek o 2,14% w stosunku do poziomu odnotowanego 31 marca br..

Interwencja władz monetarnych Hong Kongu

Władze monetarne Hongkongu (XiangGang (HongKong) Monetary Authority / 香港金融管理局) po trzech latach ponownie interweniowały na rynku w obliczu słabnącego kursu dolara hongkońskiego. W wyniku wysokiej inflacji w USA, rosnących stóp procentowych i niestabilnej sytuacji politycznej na świecie, dolar amerykański nadal się umacnia, co doprowadziło do skrajnego osłabienia dolara hongkońskiego.

Dolar hongkoński jest powiązany z dolarem amerykańskim za pomocą systemu Linked Exchange Rate, przy czym kurs wymiany waha się między 7,75 a 7,85. Zgodnie z tym mechanizmem, jeżeli dolar hongkoński spadnie do dolnej granicy przedziału wahań w stosunku do dolara amerykańskiego, tj. 7,85, HKMA będzie kupować dolary hongkońskie na rynku i sprzedawać dolary amerykańskie, aby ustabilizować równowagę podaży i popytu.

Rano 12 maja czasu pekińskiego dolar amerykański ponownie spadł do słabego poziomu 7,85 w stosunku do dolara hongkońskiego, a następnie kilkakrotnie osiągnął ten poziom, wywierając silną presję na sprzedaż dolara hongkońskiego. W odpowiedzi na to władze monetarne Hongkongu zasiliły rynek walutowy kwotą 1,59 mld HKD, aby wesprzeć rynek walutowy i utrzymać stabilność stóp procentowych dla dolara hongkońskiego.

RMB słabnie

Nadal osłabia się kurs RMB do USD. 13 maja wynosił 6,7898, a wciągu dnia przekroczył nawet poziom 6,8 RMB / 1 USD. Od polowy kwietnia br. do 14 maja deprecjacja RMB względem dolara wyniosła prawie 7%.

Społeczeństwo (社会)
Średnie wynagrodzenie matki i ojca

Średnie wynagrodzenie pracującej matki w 2021 roku wynosiło w Chinach 9 315 RMB (ok.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Bez kategorii