Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (16/22)

chiny:-subiektywny-przeglad-wydarzen-za-wielkim-murem-(16/22)

Z prac Rządu (来自政府工作)
Temat nr 1 – gospodarka

Tematem nr 1 16 tygodnia 2022 roku była w Chinach sytuacja ekonomiczna kraju. Nowa fala epidemiczna, strategia „zero Covid”, wzbogacona o „zasady dynamicznego oczyszczania” mniejsze i większe lockdowny w większości dużych chińskich miast z Szanghajem na czele spowodowały zakłócenia w łańcuchach dostaw, zarówno w przemyśle, jak i w handlu.

PKB Chin w I kw. br. wzrósł o 4,8%, poniżej oczekiwań. Wiele prowincji zanotowało rekordowo niskie wzrosty swoich gospodarek.

Zaostrzający się konflikt na Ukrainie wydłuża listę ryzyk i wyzwań stojących przed chińską gospodarką, pogłębia niepewność zwiększając destabilizację otoczenia zewnętrznego. Tym problemom poświęcone było posiedzenie Biura Politycznego KC KPCh (中共中央政治局), które odbyło się pod przewodnictwem sekretarza generalnego Xi JinPinga 习近平. Zwrócono podczas niego uwagę na fakt, iż w marcu i kwietniu pojawiły się nowe czynniki mogące zaszkodzić stabilnemu wzrostowi gospodarki, poziomowi zatrudnienia oraz niekorzystnie wpłynąć na wzrost cen. Zadaniem priorytetowym Biura Politycznego staje się wzmocnienie ekonomii, zapewnienie ludności stabilnych środków utrzymania. Niezbędne są więc działania na rzecz stabilizacji gospodarki i jej bezpiecznego rozwoju. Według członków Biura, konieczne jest szybsze wdrażane narzędzi stymulacyjnych ekonomii, w tym głównie przedsiębiorstw. Należy podjąć intensywniejsze działania stymulujące konsumpcję. Kluczowymi działaniami są: utrzymanie tempa rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, przeciwstawianie się praktykom spekulacyjnym na rynku mieszkań, przyspieszenie budowy nowego modelu rozwoju gospodarki.

Po raz pierwszy zauważono, że choć niezbędne jest utrzymanie zasad walki z wirusem (zero Covid i dynamiczne czyszczenie), to wymaga ono, by nie uderzały one w obywateli, by nie generowały znaczących utrudnień życia mieszkańców, by nie przerywały łańcuchów dostaw, nie zamrażały ekonomii. Przesłanie tego posiedzenia jest następujące: epidemii należy  zapobiegać, ale stabilizować gospodarkę, by zapewnić bezpieczeństwo stabilnemu rozwojowi.

Pobudzanie gospodarki

Xi JinPing 习近平 przewodniczył również obradom Centralnej Komisji Finansowo-Gospodarczej

(中央财经委员会), która jest swoistym rządowym think-tankiem. W jej obradach oprócz członków Biura Politycznego KC KPCh, premiera Li KeQianga 李克强, ministrów poszczególnych resortów, prezesa banku centralnego oraz szefów innych organów regulujących rynek finansowy, wzięli także udział liczni eksperci, doradcy, ekonomiści.

Głównym tematem dyskusji tego gremium była kwestia przyśpieszenia inwestycji i pobudzenia gospodarki. Na wstępie podkreślono, iż kraj osiągnął szereg sukcesów w zakresie nauki i technologii, projektów ochrony wody, budowy węzłów transportowych, tworzenia infrastruktury informacyjnej oraz narodowych rezerw strategicznych. W wielu dziedzinach w ciągu ostatnich 5 lat dokonany został skokowy postęp. Jednak to nie wystarczy, aby sprostować aktualnym i przyszłym wyzwaniom. Dlatego też niezbędne jest kompleksowe wzmocnienie inwestycji w zakresie infrastruktury nowej generacji. Jest ona ważnym impulsem dla rozwoju gospodarczego, społecznego, wzmacniania popytu krajowego, promowania modelu  ekonomicznego „podwójnego obiegu” (Dual Circulation) i wysokiej jakości rozwoju. Infrastruktura, którą obecnie dysponują Chiny nie odpowiada potrzebom rozwoju, nie gwarantuje też bezpieczeństwa narodowego. Podjęto decyzję, iż przyspieszeniu ulegną prace związane z realizacją projektów infrastrukturalnych stymulujących rozwój przemysłu oraz w takich obszarach jak transport (lądowy, lotniczy i morski), energetyka, czy zasoby wodne. Przyspieszony będzie rozwój „zielonej” energetyki oraz modernizacja sieci ropociągów i gazociągów. Prezydent Xi oświadczył, że nie będzie problemów z finansowaniem omawianych projektów, bowiem zwiększone zostaną wydatki na te cele.

Uwalnianie potencjału konsumpcyjnego

Rząd centralny przyjął dokument pod tytułem „Opinie na temat dalszego uwalniania potencjału konsumpcyjnego w celu wspierania trwałego ożywienia konsumpcji” 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》.

Działania zaprezentowane w dokumencie skupiają się one m.in. na:

promowaniu „zielonej” konsumpcji;

 • przyspieszeniu rozwoju pojazdów elektrycznych i wodorowych (indywidulanych jak i w transporcie publicznym);
 • rozbudowie miast satelickich w pobliżu dużych metropolii jako ośrodków konsumpcji;
 • centrach logistycznych, centrach zakupów hurtowych i konfekcjonowania towarów;
 • generowaniu miejsc zatrudnienia dla młodych ludzi;
 • tworzeniu w miastach sieci sklepów wolnocłowych.

Podejmowane będą działania dla zapewnienia stabilnych dostaw i zrównoważonego poziomu cen ryżu, zbóż, oleju, mięs, jaja, mleka, owoców, warzyw i towarów hurtowych. Promowane będą innowacyjne formaty i modele konsumpcji, w tym platformy internetowe. W uporządkowany sposób usuwane będą instytucjonalne bariery w niektórych kluczowych obszarach usług konsumpcyjnych. Kompleksowo wzmacniana będzie ochrona praw i interesów konsumentów. Promowany będzie rozwój konsumpcji wysokiej jakości. Temu wszystkiemu mają sprzyjać rozwiązania w systemie usług finansowych.

Reżim sanitarny będzie utrzymany

Państwowy Urząd Migracyjny (国家移民管理局) poinformował, że choć inne państwa poluźniają, lub wręcz rezygnują z obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią Covid-19, a dotyczących podróżnych, to Chiny tego w najbliższej perspektywie nie planują. Covid-19 w wariancie Omikron rozprzestrzenia się, kolejne państwa informują o niebezpiecznym wzroście liczby zakażeń. Dlatego też wszystkie restrykcje dotyczące wyjeżdżających i przyjeżdżających do Chin pozostają w mocy i będą ściśle przestrzegane. W I kwartale br. granice Chin przekroczyło 30,1 mln osób, w tym 14,6 mln to obywatele chińscy. To oznacza spadek o 5,9% w stosunku do tego samego okresu 2021 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku do Chin przyjechało 136 tys. cudzoziemców, którzy posiadali pozwolenie na pobyt stały i pracę.

Zwolnienie ze składek

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Bezpieczeństwa Socjalnego (人力资源和社会保障) w ramach pomocy przedsiębiorstwom postanowiło zwolnić je z płacenia składki ubezpieczenia od bezrobocia za II kwartał. Decyzja ta ma związek z zawieszeniem działalności przez wiele firm, które nie mogą prowadzić normalnej aktywności przez wzgląd na lockdowny i inne efekty prowadzenia walki z epidemią Covid-19 w licznych rejonach kraju. Zwolnienia dotyczą firm działających w branżach takich jak: gastronomia, handel detaliczny, turystyka, lotnictwo cywilne oraz transport drogowy, wodny i kolejowy.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)
PMI 47,4 pkt

W kwietniu wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin  (中国制造业采购经理指数), czyli indeks PMI wyniósł 47,4 pkt. To drugi miesiąc z rzędu spadku tego wskaźnika, który znalazł się na najniższym poziomie od 2020 roku.

Na kwietniowy odczyt tego wskaźnika wpływ miały bez wątpienia wszystkie zaburzenia wywołane restrykcjami sanitarnymi zaburzającymi normalne funkcjonowanie gospodarki w skali mikro i makro. Wiele przedsiębiorstw w Chinach nie miało szans, by pracować normalnie. Wiele musiało okresowo zawiesić swoją działalność. Spadła aktywność producentów i ich kontrahentów. Zmniejszyły się zamówienia, firmy nie tworzą zapasów pod kątem przyszłych zamówień. Przedsiębiorstwa doświadczyły kłopotów z logistyką, zapewnieniem stałych dostaw. Mocno wahały się ceny surowców.

Zyski przedsiębiorstw w I kw.

W I kw. br. zyski większych przedsiębiorstw wzrosły średnio o 8,9%, przy czym państwowych o 19,5%, zagranicznych spadły o 7,6%, a prywatnych o 3,2%.

PKB w I kwartale: w górę, ale głównie w dół

W pierwszym kwartale br. PKB Chin wzrósł o 4.8% r/r. Średnio. Sytuacja w poszczególnych prowincjach układała się bardzo różnie.

Największy wzrost odnotował Region Autonomiczny XinJiang 新疆维吾尔自治区: 7%. Kolejne miejsca wśród najlepszych zajęły prowincje:

 • JiangXi (6,9%),
 • FuJian (6,7%),
 • HuBei (6,7%),
 • GuiZhou (6,6%),
 • ShanXi (6,5%),
 • HuNan (6%) i
 • HaiNan (6%).

Skurczenia gospodarki (ujemny wynik) doświadczyła prowincja JiLin 吉林 (-7,9%), ale to było do przewidzenia. Prowincja ta przez 2 miesiące objęta była całkowitym lockdownem. Słabe wzrosty odnotowały ośrodki, które od dekad są motorami rozwoju gospodarczego kraju:

 • TianJin (0,1%),
 • LiaoNing (2,7%),
 • Szanghaj (3,1%),
 • GuangDong (3,3%),
 • HeNan (4,7%),
 • Pekin (4,8%).

Ranking PKB chińskich prowincji pod względem wartości ich gospodarek w I kw. 2022 roku lepiej odzwierciedla ich realną siłę ekonomiczną. Wartość 2 bln RMB (ok. 1,34 bln PLN) przekroczyły gospodarki dwóch prowincji: GuangDong i JiangSu. Wartość 1 bln RMB (ok. 670,4 mld PLN) przekroczyły gospodarki 9 prowincji, m.in.: ShanDong, ZheJiang, HeNan, SiChuan i Szanghaju. Najmniej warta była gospodarka prowincji QingHai (83,33 mld RMB; ok. 55,86 mld PLN).

Zwolnienie węgla z cła

Ministerstwo Finansów (财政部) postanowiło zwolnić z cła import węgla. Zwolnienie będzie obowiązywało w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Transport  (交通运输)
Lotnictwo cywilne i Omikron

Ostatnia fala epidemii silnie dotyka lotnictwo cywile. Tylko w marcu br. przewozy pasażerów spadły o 67,9% r/r. Linie lotnicze wykonały w tym miesiącu 208 tys. rożnego typu lotów. Średnio 6 702 dziennie, o 52,5% mniej niż w marcu 2021. Mniejsza liczba lotów, mniejszy ruch na chińskim niebie poprawił punktualność wylotów i przylotów, która wzrosła do 97,6%.

Technologie (技术)
Dochody firm IT w górę

Według danych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji  (工业和信息化部) w I kw. br. dochody firm opracowujących oprogramowanie komputerowe wyniosły 2,006 bln RMB (ok. 1,344 bln PLN). Wzrost o 11,6% r/r.

Patenty XiaoMi

Korporacja XiaoMi (小米) poinformowała, że posiada ponad 25 tys. zarejestrowanych i chronionych patentów, tak w kraju, jak i za granicą.

Premiery Huawei

HuaWei (华为) przedstawił swoje premierowe produkty. Wśród nich miedzy innymi nowy smartfon ze składanym ekranem MATE XS 2. Podobnie jak poprzednie modele tej serii ma „otwieraną” obudowę, tyle, że tym razem elastyczny ekran znalazł się na zewnętrznej stronie urządzenia. Smartfon otrzymał nowy, smuklejszy mechanizm zawiasu, ograniczający powstawanie fałdy w miejscu zgięcia wyświetlacza. Sam wyświetlacz o przekątnej 7,8 cala oraz rozdzielczości 2480×2200 pikseli jest wykonany w technologii OLED. Częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie to 120 Hz, częstotliwość odświeżania panelu dotykowego – 240 Hz. Ekran ma specjalną powłokę antyrefleksyjną, która ma poprawiać czytelność obrazu i współpracę z rysikiem.

MATE XS2 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, ale urządzenie nie może działać w systemie 5G. Bateria o pojemności 4600 mAh. Moc ładowania to 66 W. Posiada aparat główny 50 Mpx, aparat szerokokątny 13 Mpx, 8 Mpx aparat z teleobiektywem z 3-krotnym zoomem. W ekranie umieszczono obiektyw aparatu do selfie z matrycą 10 Mpx. W zależności od konfiguracji pamięci aparat ten sprzedawany będzie w Chinach w cenie od 9999 RMB (ok. 6703 PLN dla wersji 8+256 GB) do 12999 RMB (ok. 8714 PLN dla wersji 12+512 GB).

Wraz z nowym smartfonem przedstawiono:

 • smart opaskę HuaWei Band 7 z dużym ekranem 1.47 cala o rozdzielczości 194×368, grubość opaski 9.99 mm, wagą tylko 16 gr.  Wersja standardowa w cenie 269 RMB (ok. 180 PLN).
 • Huawei MatePad SE – system operacyjny Harmony OS 2, ekran 10,1 cala HD, rozdzielczość 1920×1200 IPS. Wyposażony w aplikację „centrum zabawy i edukacji dla dzieci” z funkcją ochrony oczu oraz kontroli rodzicielskiej. Bateria 5,100 mAh. Cena 1499 RMB (ok. 1005 PLN).
 • Smart Screen V Pro TV i  Smart Screen SE. Wyposażone w nową generację rozwiązań odpowiedzialnych za jakość Honghu SuperMiniLED, system operacyjny Harmony OS.

Ceny:

 • Smart Screen V65 Pro to 10999 RMB (ok. 7373 PLN)
 • Smart Screen V75 Pro to 15999 RMB (ok. 10725 PL).
 • Smart Screen SE od 1699 do 3599 RMB (od ok. 1139 do ok. 2412 PLN).
 • Smart zegarek WATCH GT 3 Pro w trzech wersjach (tytan, ceramic i Porsche). Cena od 2488 do 4688 RMB (od ok. 1668 do ok. 3142 PLN). Żywotność baterii na jednym ładowaniu – dwa tygodnie.

Nauka – Edukacja (教育–科学)
Chiński program kosmiczny

Przy okazji obchodów rocznicy wystrzelenia pierwszego chińskiego satelity DongFangHong-1  (东方红-1), który znalazł się na orbicie Ziemi w dniu 24 kwietnia 1970 roku, Chińska Krajowa Administracja Kosmiczna (中国国家航天局) przedstawiła ambitny program podboju kosmosu.

Jeszcze w tym roku zostanie zakończona budowa orbitalnej stacji kosmicznej TianGong (天宫). Składać się miała ona z 3 modułów. Ale – jak się okazuje – konstrukcja pozwala na rozbudowę stacji o kolejne 3 moduły. To sprawi, że chińska stacja orbitalna stanie się największym sztucznym obiektem poruszającym się po orbicie okołoziemskiej. Kolejne moduły mają zapewnić lepszy standard pracy astronautom, którzy przebywają na stacji w zmianach trwających po 6 miesięcy, ale także zwiększyć zdolności badawcze stacji o nowe przestrzenie laboratoryjne.

Od początku tego roku prowadzona jest czwarta faza eksploracji Księżyca – Chang’e (嫦娥). Planowana jest misja mająca na celu zebranie próbek z ciemnej strony Księżyca (nie dokonała tego żadna misja księżycowa realizowana w dotychczasowej historii), rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy bazy na Księżycu (wspólnie z Rosją).

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Bez kategorii