Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (10/22)

chiny:-subiektywny-przeglad-wydarzen-za-wielkim-murem-(10/22)

Polityka (政治)
Rozmowa Xi – Biden

Piątek 18 marca br. był niezwykle pracowitym dniem prezydenta Xi.

Tego dnia przeprowadził bowiem rozmowy online z przywódcami Kambodży, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych. Uwaga mediów skupiła się oczywiście na rozmowie Xi JinPinga z Joe Bidenem.

Przywódcy obu państw rozmawiali bezpośrednio (również w formie videokonferencji) 16 listopada 2021 roku. Od tamtego czasu sytuacja międzynarodowa uległa znacznej zmianie na skutek działań zbrojnych Rosji na Ukrainie i neutralnej postawy Chin wobec tego konfliktu. Oficjalne komunikaty obu stron opublikowane po tej rozmowie różnią się znacznie. Jak zwykle.

Według strony amerykańskiej prezydent Joe Biden przedstawił prezydentowi Xi stanowisko Stanów Zjednoczonych i sojuszników na temat kryzysu rosyjsko – ukraińskiego, omówił wysiłki jakie podejmuje USA wraz z sojusznikami, aby powstrzymać dalsza inwazję rosyjską, w tym jakimi sankcjami obłożono Rosję i jakie skutki sankcje te mogą przynieść dla rosyjskiej gospodarki. Biden przedstawił Xi potencjalne konsekwencje, które dotkną Chiny, jeśli te udzielą Rosji pomocy materialnej (nie podano szczegółów na temat znaczenia określenia „pomocy materialnej”). Prezydent USA podkreślił swoje poparcie dla dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Nawiązał też do relacji chińsko-amerykańskich. Potwierdził, iż ważnym dla obu stron jest utrzymanie otwartych linii komunikacyjnych, celem zarządzania stosunkami między konkurującymi krajami. Nawiązując do kwestii Tajwanu stwierdził, że polityka USA wobec tej wyspy pozostaje niezmieniona. Zaznaczył, iż Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jednostronnym zmianom status quo.

Według Białego Domu rozmowa koncertowała się na kwestiach Ukrainy, była szczera i otwarta.

Według strony chińskiej rozmowa miała koncertować się w pierwszej kolejności na stosunkach chińsko-amerykańskich (Tajwan), a w dalszej kolejności uwagę poświęcono sytuacji na Ukrainie. Według komunikatu ChRL Joe Biden miał stwierdzić, że relacje między dwoma państwami znalazły się ponownie w krytycznym momencie. Ale Stany Zjednoczone nie dążą do prowadzenia “nowej zimnej wojny” z Chinami, nie dążą do zmiany chińskiego systemu, nie starają się przeciwstawić Chinom poprzez wzmacnianie sojuszy, nie popierają “niepodległości Tajwanu” i nie mają zamiaru doprowadzić do konfliktu z Chinami. Strona amerykańska jest gotowa do szczerego dialogu, wzmocnienia współpracy, przestrzegania polityki jednych Chin, skutecznego zarządzania konkurencją i różnicami oraz promowania stabilnego rozwoju wzajemnych stosunków. Prezydent Xi JinPing zwrócił uwagę, że oba państwa jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i dwie największe gospodarki świata muszą dbać nie tylko o rozwój własnych relacji, ale także wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie sytuacji międzynarodowej oraz podejmować wysiłki na rzecz pokoju na świecie. Xi zgodził się, iż Stany Zjednoczone i Chiny powinny szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i unikać konfrontacji, że obie strony powinny wzmocnić komunikację, dialog na wszystkich szczeblach i we wszystkich istotnych dziedzinach. Obecnie stosunki między krajami stoją wobec wielu wyzwań, wynikających m.in. z błędnego odczytania i złej oceny strategicznych intencji Chin przez członków amerykańskiej administracji. Osoby te nie wdrażają konsensusu i ustaleń jakie zapadają w rozmowach między obu przywódcami. Zaznaczył przy tym, iż różnice między USA i Chinami były, są i będą, lecz ważne jest, jakie obie strony będą miały stosunek do owych różnic. Prezydent Xi stwierdził, iż traktuje bardzo poważnie zapewnienia prezydenta Bidena dotyczące Tajwanu. Jeśli działania prowadzone przez USA naruszą uzgodnione status quo – to spotkają się z konsekwencjami.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie Xi zauważył, że rozwinęła się ona do stopnia jakiego Chiny nie chciałyby widzieć. Chiny zawsze opowiadały się za pokojem i sprzeciwiają się wojnie. Zawsze dokonują niezależnych osądów, opowiadają się za przestrzeganiem prawa międzynarodowego i powszechnie uznanych podstawowych norm stosunków międzynarodowych, przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, postulują stworzenie kompleksowej, trwałej, opartej na wzajemnej współpracy koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego. Xi JinPing stwierdził, że Chiny będą dalej udzielać pomocy humanitarnej Ukrainie. Wezwał do wspierania wszelkich wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji rosyjsko- ukraińskich. Według niego Stany Zjednoczone oraz NATO powinny nawiązać dialog z Rosją w celu rozwiązania sedna kryzysu ukraińskiego oraz problemów bezpieczeństwa zarówno Rosji, jak i Ukrainy.  Obecnie – według Xi – priorytetem powinno być kontynuowanie dialogu i negocjacji, unikanie ofiar cywilnych, zapobieganie kryzysowi humanitarnemu oraz jak najszybsze zaprzestanie walk. Zapewnił, że Chiny robią wszystko, co w ich mocy, aby doprowadzić do pokoju i nadal będą odgrywać w tym działaniu konstruktywną rolę.

Obaj przywódcy mieli również zgodzić się co do kontynuacji rozmów zespołów obu państw na poruszone w rozmowie tematy. Xi nie potępił inwazji rosyjskiej, nie zadeklarował przyłączenia się Chin do sankcji, nie określił stanowiska Chin na temat ewentualnego udzielenia pomocy materialnej Rosji.

Czy coś wynika z obu komunikatów? Przede wszystkim brak konkretów.

Obraz stanu stosunków Chiny – USA

16 listopada 2021

18 marca 2022

W Chinach powszechnie zwrócono uwagę na wypowiedź Le YuChena 乐玉成, wiceministra spraw zagranicznych, który 19 marca (dzień po konferencji Biden-Xi) podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Centrum Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu TsingHua (清华大学战略与安全研究中心) obwinił Stany Zjednoczone i NATO za wywołanie wojny na Ukrainie i za to, co tam się dzieje. Według Le USA i NATO „trzymają klucze do rozwiązania tego problemu”. Zachodnie sankcje przeciwko Rosji określił jako „oburzające”. Sprawiły one, że globalizacja stała się bronią, co jest niedopuszczalne. Zaznaczył, że Chiny nie są stroną w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Chiny nie sprowokowały go i zawsze zachęcały do pokojowego rozstrzygania sporów między krajami. Państwo Środka nie angażuje się, nie popiera stron ścierających się politycznie, nie wspiera politycznych ugrupowań, nie angażuje w konfrontacyjne bloki wojskowe. Chiny są dalekie od mentalności zimnowojennej.

Ekonomia  (经济) 
Dane styczeń-luty 2022

Z uwagi na fakt, iż Chiński Nowy Rok przypada z reguły na przełomie stycznia i lutego, a trwa ponad dwa tygodnie, podczas których większość firm i fabryk nie działa, nie pracuje, chińskie instytucje statystyczne na początku roku kalendarzowego podają łącznie dane statystyczne dotyczące stycznia i lutego. To pozwala uśrednić dane i uzyskać wskazania bliższe rzeczywistości.

I tak w styczniu i lutym br. średnio:

 • produkcja przemysłowa wzrosła o 7,5% r/r, 3,2% w stosunku do grudnia 2021 roku. W zależności od formy organizacyjnej w przedsiębiorstwach państwowych zwiększyła się o 5,9%, spółkach akcyjnych o 8,4%, przedsiębiorstwach zagranicznych o 4,2%, prywatnych o 8,7% r/r.
 • sektor usług wzrósł o 4,2% r/r, w relacji do grudnia 2021 o 1,2% ;
 • sprzedaż detaliczna/konsumpcja w ciągu dwóch miesięcy urosła o 6,7% r/r. – to lepiej niż w grudniu 2021, ale wciąż poniżej wzrostów sprzed epidemii (2019);
 • inwestycje wzrosły o 12,1% r/r. W produkcji o 20,9%, w nieruchomościach 3,7% r/r., gdzie zanotowano ożywienie, choć dalekie do poziomów sprzed 2020 roku (10-11%).
 • bezrobocie w miastach wzrosło do 5,5% r/r. i jest o 0,2% większe niż w grudniu 2021.
 • inflacja jest nie groźna – utrzymywała się na poziomie 0,9% r/r.
 • ceny producentów ex-factory za styczeń i luty – spada tempo wzrostu obserwowane przez niemal cały rok miniony; w omawianym okresie wzrosły o 8,8% r/r. – w grudniu 2021 było to 10,3%.

Generalnie sytuacja gospodarki w pierwszych dwóch miesiącach była dobra. Osiągnęła wyniki znacznie lepsze od oczekiwanych. Ale za wcześnie na radość, bo sytuacja zewnętrza jest bardzo niepewna, skomplikowana i pełna ryzyk. Do tego z początkiem marca wybuchła kolejna fala epidemii Covid-19 Omikron – skala i zasięg największy od czasu ugaszenia pierwszej fali w 2020 roku. Z pewnością odbije się to na wynikach ekonomicznych w kolejnych miesiącach.

Handel zagraniczny

Ten sektor chińskiej gospodarki odnotował dobry start w nowy rok. W pierwszych dwóch miesiącach zarejestrowano tu dwucyfrowe wzrosty. W przeliczeniu na RMB handel zagraniczny ChRL wzrósł o 13,3% r/r, a przeliczeniu na USD o 15,9%.

 • Eksport: w RMB wzrost o 13,6% r/r w USD o 16,3%).
 • Import: liczony w RMB – wzrost o 12,9%, w USD o 15,5%).

Dodani bilans handlu zagranicznego wyniósł 115,96 mld USD (ok. 490,511 mld PLN), a to więcej o 19,5% r/r.

Obroty handlowe ze wszystkim głównymi partnerami ChRL zwiększyły się:

 • z Unią Europejską o 12,4%,
 • z krajami Azji Południowo -Wschodniej (ASEAN) o 10,5%,
 • ze Stanami Zjednoczonymi o 9,7% r/r.

Unia Europejska z początkiem tego roku stała się pierwszym partnerem handlowym, wyprzedzając ubiegłorocznego lidera, którym były kraje ASEAN. Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 11,1%, a import z USA o 5,8% r/r. Wartościowo ten pierwszy jest dwa razy większy niż drugi. Stad też mimo amerykańskich sankcji i karnych cel Chiny odnotowują nieprzerwanie dodani bilans handlowy z USA. W omawianym okresie wyniósł 60,02 mld USD (ok. 253,893 mld PLN), czyli o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W całym eksporcie Państwa Środka nadal ponad 50% (dokładnie 58,3%) stanowią urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne.

W 48,1% obrót w handlu zagranicznym generują przedsiębiorstwa prywatne, zagraniczne w 35,8%, a państwowe w 16%.  Ogólnie proporcje te niewiele zmieniają się od lat.

Z surowców najwięcej importowano ropy naftowej, rudy żelaza, miedzi oraz gazu. Import gazu wzrósł imponująco, bo o 151,6% r/r.

W związku z sytuacją warto wspomnieć o wzajemnych obrotach handlowych Rosja – Chiny. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku obroty handlowe pomiędzy państwami wzrosły o 38,5% do kwoty 26,43 mld USD (ok. 111,772 mld PLN).

 • Export do Rosji w tym czasie to 12,6 mld USD (ok. 53,28 mld PLN),
 • Import z Rosji to 13,8 mld USD (ok. 58,36 mld PLN).

W 2021 roku obroty handlowe pomiędzy Chinami a Rosja wyniosły ponad 148,8 mld USD (ok. 629,24 mld PLN), co dało wzrost o 35,8% r/r. Celem Chin było, by do roku 2025 obroty wzajemne osiągnęły poziom 250 mld USD (ok. 1,057 bln PLN) rocznie. Co i tak stanowi ledwie część obrotów ze Stanami Zjednoczonymi.

Gospodarka Chin okiem analityków

Według oceny ekspertów Grupy Allianz i Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes, gospodarka chińska w drugiej połowie bieżącego roku złapie ponownie oddech, mimo że od marca przechodzi ciężki okres w związku z ponowną falą epidemii Cobvid-19 Omikron. Stanie się silniejsza, bowiem, jak przewidują analitycy obu firm, w Chinach nastąpią dalsze obniżki stóp procentowych, zwiększą się inwestycje publiczne w infrastrukturę (plan: ok. 3% PKB w tym roku) oraz dojdzie do łagodzenia regulacji, a kontynuowane będą udogodnienia podatkowe. Handel zagraniczny będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Konsumpcja powinna pozostać raczej na takim poziomie jak obecnie, mimo prób jej ożywienia. Nie osiągnie poziomu sprzed epidemii. Jak prognozują ekonomiści w tym raporcie – inwestycje publiczne będą ukierunkowane głównie na finansowanie projektów „nowej infrastruktury”, mających na celu ułatwienie zielonej transformacji, realizację założeń dotyczących zaawansowanej produkcji i cyfryzacji. Mniejsze niż wcześniej środki zostaną przeznaczone na nowe autostrady, koleje i lotniska, a tu się zazwyczaj koncentrowała działalność inwestycyjna państwa. Eksperci wskazują na konieczność dalszego wsparcia rynku, prowadzenia elastycznej polityki pieniężnej i fiskalnej, aby wzmocnić zaufanie oraz solidniej ustabilizować gospodarkę.

W IV kwartale ub.r. silnie nagłośniane były problemy Evergrande, jednego z największych deweloperów na chińskim rynku. Wedle niektórych enuncjacji problemy Evergrande miały zwiastować kryzys całego sektora i poważne problemy na rynku finansowym – krajowym i zagranicznym. Interwencja organów nadzoru sprawiła zahamowanie niekorzystnej sytuacji w spółce, a jej kłopoty tylko w niewielkim stopniu dotknęły mniejszych deweloperów. Z początkiem nowego roku delikatnie zliberalizowano politykę kredytową dla sektora nieruchomości, a ceny mieszkań przestały spadać. Wszystko wskazuje na to, że sektor nieruchomości w Chinach ma przed sobą w miarę ustabilizowaną przyszłość, nie obserwuje się tu obecnie większych zagrożeń. Według ekonomistów firmy Hermes gospodarka ChRL da sobie radę z tegorocznymi problemami i będzie rozwijać się dalej. Ostrzegają, że w dłuższej perspektywie realizacja polityki „wspólnego dobrobytu” może spowodować niestabilność modelu wzrostu w średnim okresie, lecz wszystko zależy od sposobu implementacji tej polityki.

Inwestycje zagraniczne

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku do Chin napłynęło 243,7 mld RMB (ok. 162,234 mld PLN) inwestycji zagranicznych. To wzrost o 37,9% r/r. Jak podało Ministerstwo Handlu (商务部) największy wzrost inwestycji odnotowano w odniesieniu do projektów związanych z wysokimi technologiami i powiązanej z nimi produkcją (73,8%). Na drugim miejscu znalazły się usługi (74.9%). Największymi inwestorami były firmy z krajów należących do inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz z krajów ASEAN.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Bez kategorii