Wiadomostka

Wiadomości

Planowanie

Ekonomia platform – chiński punkt widzenia

Słyszeliście może Państwo termin ekonomia platform (ang. Platform Economy)? Mianem tym określa się działalność gospodarczą i społeczną, którą umożliwiają wszelkiego rodzaju platformy internetowe. Najpopularniejsze z nich to oczywiście platformy transakcyjne takie jak Amazon, Airbnb czy Alibaba, lub Pinduoduo. Niezwykle popularnymi,…

Centralna Ekonomiczna Konferencja Robocza – najważniejsze zagadnienia

Często w prasie zachodniej pojawiają się artykuły, raporty, białe księgi, itp. pod tytułami typu „Czego chcą Chiny?”, „Nagły rozwój XXX (tu wstawiamy dowolną technologię – 5G, samochody elektryczne, biotechnologię, itp.)’, „Co planują Chiny?” i tym podobne. Autorzy zachodzą w głowę…