Wiadomostka

Wiadomości

Historia

Dekada Nankińska – rządy Guomindangu

Wygrana Guomindangu nie uspokoiła chaotycznej sytuacji politycznej Chin. Wciąż trwała krwawa wojna domowa, podsycana narastającym konfliktem pomiędzy komunistami i rządem w Nankinie. Brak stabilizacji uniemożliwiał wdrożenie przemian społecznych i modernizacji, a większość mieszkańców Chin znalazła się na skraju nędzy, żyjąc…

Ekspedycja Północna – rozłam wewnątrz Guomintangu

Po nieoczekiwanej śmierci Sun Yat-sena, kierownictwo nad partią przejął Czang Kai-Shek, pozornie kontynuując realizacje pierwotnych planów Ojca Narodu. We współpracy z komunistami rozpoczęto Ekspedycję Północną, której celem było sukcesywne rozbijanie kolejnych sił militarystów. W tym czasie pogłębiał się kryzys w…

Sojusz GMD i KPCh – przygotowania do wojny

Wraz z rozwojem walk wewnętrznych Guomintang został wykluczony z areny politycznych zmagań. Wszystkie wcześniejsze koncepcje Sun Yat-sena musiały zostać odsunięte na dalszy plan. Za najważniejszy cel obrano zakończenie wojen generałów (militarystów) oraz przekształcenie Guomintangu w prawdziwą siłę polityczną. W tym…

Ruch 4 Maja – społeczne przebudzenie Chin

Podczas gdy kraj rozrywały wewnętrzne spory i konflikty, środowiska inteligencji nie ustawały w wysiłkach, aby naprowadzić Chiny na właściwe tory. Od upadku Qingów minęła już prawie dekada, a kultura kraju wciąż grzęzła w okowach klasycyzmu. Znaczna część ludności pozostawała niepiśmienna,…

Rządy ugrupowania Beiyang – Chiny w rękach militarystów

Ustrój polityczny Republiki Chińskiej był daleki od pierwotnej wizji Sun Yat-sena. Podczas swojej krótkiej prezydentury, Yuan Shikai uformował fundamenty dla rządów autorytarnych, zwiększając zakres kompetencji armii i ograniczając uprawnienia organów władzy centralnej. W rezultacie, po jego śmierci Chiny wkroczyły w…

Pierwsze lata Republiki Chińskiej – autorytarne rządy Yuan Shikaia

Nowo powstała Republika Chińska stanęła przed trudnym wyzwaniem ukształtowania rządów parlamentarnych, w kraju z długą tradycją monarchii absolutnych. Tymczasowym prezydentem państwa mianowano byłego dostojnika Qingów, Yuan Shikaia, którego chęć zdobycia pełni władzy miała uczynić to zadanie jeszcze trudniejszym. Spór między…

Rewolucja Xinhai – upadek dynastii Qing

Ostatnie lata panowania Mandżurów odcisnęły się bolesnym piętnem na chińskiej historii. Nierównoprawne umowy z mocarstwami obcymi, niepokoje społeczne i trudności ekonomiczne wyczerpywały kraj wewnętrznie. Pod wieloma względami, Chiny zatrzymały się w XVII wieku i wszystko wskazywało na to, że tam…

„Cóż tam, panie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno?” – Powstanie bokserów

Schyłek XIX wieku był szczególnie ciężki dla najuboższych warstw ludności. W 1989 roku doszło do wylania Rzeki Żółtej. Woda zniszczyła setki wiosek, w kolejnych latach w regionach dotkniętych powodzią tysiące ludzi umierało z głodu. Ponura chińska tradycja. Krajowy rynek zalały…

”Jeśli nie zmienimy się, zginiemy” – Sto Dni Reform

Systematyczne porażki i narastające zagrożenie ze strony mocarstw europejskich skłoniły część obywateli do poważnej refleksji nad przyszłością Chin. Coraz więcej osób uświadamiało sobie palącą konieczność gruntownego przeobrażenia systemu politycznego oraz wzmocnienia kraju przed obcą agresją. Spośród zaniepokojonych mas ludności wyłoniło…

Wojna chińsko-japońska (1894-1895) – największa hańba w chińskiej historii

W 1894 roku imperialne ambicje Japonii zagroziły integralności Chin. Wojna, znana w Chinach jako jiawu, trwała niespełna rok i zakończyła się niekwestionowanym zwycięstwem Japonii. Ten konflikt zweryfikował skuteczność reform ruchu samoumocnienia i ujawnił rzeczywistą kondycję militarną Chin, w szczególności osławionej…