Wiadomostka

Wiadomości

chiny:-rok-2021-za-wielkim-murem,-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-(52/21)
Wiadomości

Chiny: Rok 2021 za Wielkim Murem, czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga (52/21)

Za Wielkim Murem rok 2021 obfitował w wydarzenia. Od obchodów stulecia Komunistycznej Partii Chin, działań w ramach strategii zero tolerancji dla wirusa Covid-19 (w dowolnej jego mutacji), promowania polityki wspólnego dobrobytu, zmian w edukacji, zielonej ekonomii i redukcji emisji CO2, przez wdrażanie nowych przepisów dotyczących ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, czy załamanie globalnych łańcuchów dostaw, po wyboiste relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Rok 2021 był niezwykły dla Chin. I choć w ostatnich jego miesiącach wzrost gospodarczy kraju spowolnił z powodu pojawienia się wielu ognisk epidemii, a także niedoborów energii, czy zaostrzenia regulacji w niektórych sektorach, to ogólna sytuacja chińskiej ekonomii jest więcej niż dobra.

Zakłada się, że Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w 2021 roku o 8,0%. Konkretną wartość poda niebawem chiński odpowiednik GUS.

Poniżej subiektywny wybór najważniejszych wydarzeń roku 2021 w Chinach:

Z prac rządu (来自政府工作)
1. Z początkiem 2021

Chiny weszły w okres realizacji założeń 14-go planu pięcioletniego (2021-2025).

Rok ten obfitował w wiele nowych regulacji. Od stycznia zaczął obowiązywać pierwszy w historii Chin kodeks cywilny. Przyjęto ustawy o bezpieczeństwie danych osobowych informacji dotyczących użytkowników Internetu. Nastąpiła nowelizacja prawa antymonopolowego mająca na celu ukrócenie złych praktyk dużych firm monopolizujących rynki oraz zlikwidowanie działań stających na drodze zdrowej konkurencji rynkowej. Głównymi adresatami nowelizacji były: sektor technologiczny, internetowy, finansowy. Agencje rządowe prowadziły szeroką kampanię zabraniającą stosowania zasad ”996” – skłaniania pracowników do pracy od 9 rano do 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu.

W odpowiedzi na pogarszającą się strukturę demograficzną społeczeństwa (szybkie starzenie się społeczeństwa i spadek liczby urodzin) zalegalizowano możliwość posiadania trzeciego dziecka.

Aby przerwać błędne koło spekulacji nieruchomościami i ekspansji kredytowej rząd pilotażowo wprowadził w kilku prowincjach podatek od nieruchomości.

2. 100-lecie Komunistycznej Partii Chin 中国共产党 (KPCh)

1 lipca na placu TianAnMen w Pekinie zakończone całoroczne obchody setnej rocznicy założenia partii. Podczas akademii zorganizowanej tego dnia na placu przemówienie (niezbyt długie, bo liczące nieco ponad 40 minut) wygłosił Sekretarz Generalny KPCh Xi JinPinga. Odpalono fajerwerki, wypuszczono białe gołębie.

Wystąpienie Xi pełne było nacjonalistycznej retoryki, Przewodniczący ChRL mówił o wzroście Chin jako globalnej potęgi, dramatycznej drodze do osiągnięcia tego statusu w ciągu 100 lat pod przywództwem partii. Zadeklarował w imieniu partii i narodu, że dzięki ciągłej walce całej partii oraz wszystkich grup etnicznych zamieszkujących Państwo Środka, osiągnięto cel pierwszego stulecia – zbudowano średnio zamożne społeczeństwo socjalistyczne. Rozwiązany został problem ubóstwa, który dotykał Chiny od wieków. W drugim wieku swego istnienia KPCh działać będzie na rzecz zbudowania nowoczesnego, potężnego oraz wszechstronnie rozwiniętego socjalistycznego państwa.

W roku świętowania 100 lat swojego istnienia KPCh liczyła 96 mln członków.

3. VI Plenum Dziewiętnastego Komitetu Centralnego KPCh

przyjęło „Rezolucję Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie głównych osiągnięć i doświadczeń historycznych związanych ze stuletnią walką Partii”《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》. To trzecia w historii partii rezolucja tego kalibru. Poprzednie dotyczyły pozycji w partii osób Mao Zedonga i Deng XiaoPinga. Ta najnowsza jest deklaracją Komitetu Centralnego KPCh, iż Xi JinPing uznany zostaje za równego (w sensie ideologicznym, historycznym, etc.) za równego owym poprzednikom. Zgodnie z rezolucją Xi stanowi rdzeń i podstawę całej partii, a jego „myśl dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice” zajęła naczelne miejsce w partyjnej ideologii. Ten drugi fakt z kolei uzyskał decydujące znaczenie dla postępu „historycznego procesu wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego”.

4. Reforma edukacji

Celem podstawowym najnowszych zmian w regulacjach było zmniejszenie obciążenia nauką uczniów i studentów oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży w Chinach równego dostępu do edukacji. Uchwalono też nowe prawo o promocji edukacji rodzinnej.

Zabroniono świadczenia usług w zakresie edukacji w formie komercyjnej. Placówki edukacyjne nie mogą być przedsiębiorstwami zorientowanymi na zysk, a instytucjami non profit zorientowanymi na edukowanie. Zlikwidowano testy pisemne w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Rząd przyjął wytyczne dotyczące dalszego łagodzenia nadmiernego obciążania zadaniami domowymi oraz korepetycjami pozalekcyjnymi organizowanymi dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Nowe regulacje stanowią m.in., że:

 • działające aktualnie organizacje, które prowadzą nauczanie przedmiotów z zakresu szkolnego programu nauczania muszą być zarejestrowane jako organizacje non-profit;
 • zabronione jest prowadzenie usług edukacyjnych w ramach tzw. „szkoły przetrwania” dla dzieci i młodzieży (obozy organizowane w okresach wakacyjnych, podczas których „pompowano wiedzę” w głowy młodych uczestników przez kilkanaście godzin na dobę);
 • spółkom notowanym na giełdzie, a prowadzącym nauczanie z zakresu programu nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zabroniono pozyskiwania finansowania (inwestorów), jak i inwestowania w przedsięwzięcia związane z edukacja pozaszkolną – tak za pośrednictwem giełdy, jak i zbywania/nabywania udziałów, czy przyjmowania/przekazywania wpłat gotówkowych.
 • kapitał zagraniczny nie może inwestować w podmioty zajmujące się edukacją pozaszkolną, nie tylko poprzez inwestycje bezpośrednie, ale również poprzez fuzje, przejęcia, czy franczyzy.
 • żadne bez wyjątku podmioty prowadzące zajęcia pozaszkolne nie mogą organizować tych zajęć w okresie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt narodowych, przerw w zajęciach szkolnych, wakacji zimowych i letnich.

Analogiczne ograniczenia wprowadzono dla kapitału zagranicznego w obszarze edukacji na poziomie wyższym/uniwersyteckim. Jednocześnie zaś wskazano zagranicznym inwestorom nowe pole działania: szkolenie zawodowe i techniczne.

W sierpniu stosowne ograny wprowadziły radykalne ograniczenia dotyczące czasu w jakim dzieci mogą grać w gry online. Od tego czasu Krajowa Administracja Prasy i Publikacji (国家新闻出版署) nie wydala żadnej licencji dla nowej gry video czy gry sieciowej.

5. Polityka wspólnego dobrobytu (zrównoważony dobrobyt)

Koncepcja „common prosperity”, czyli ogólnego, zrównoważonego dobrobytu, stała się przedmiotem promocji przez przedstawicieli wszystkich szczebli władzy (administracji) od połowy 2021 roku.

Projekt ten stoi za wieloma kluczowymi decyzjami czołowych przywódców, w tym:

 • wspieraniem małych i średnich firm,
 • regulacjami wymierzonymi w praktyki monopolistyczne gigantów technologicznych,
 • wzmocnieniem realnej egzekucji przepisów ochrony pracy (BHP i pochodne),
 • reformami systemu edukacji,
 • subsydiowaniem szkoleń zawodowych,
 • wprowadzeniem podatku od nieruchomości oraz
 • zachęcaniem do działalności charytatywnej i darowizn czynionych przez zamożnych na rzecz projektów społecznych;

Pewnym jest, ze Chiny w ciągu najbliższych dziesięcioleci skoncentrowane będą na rozwiązywaniu problemów nierówności, redystrybucji środków (w tym między regionami) i tworzeniu większych możliwości awansu społecznego. Ogłoszenie projektu „zrównoważonego dobrobytu” silnie zaniepokoiło zamożnych Chińczyków, szefów bogatych firm, a także przedstawicieli niektórych sektorów gospodarki (jak np. branża dóbr luksusowych). Władze zareagowały w swoim tempie na obawy sygnalizowane przez różne środowiska oświadczając wprost: program zrównoważonego dobrobytu nie jest trącącym rewolucją bolszewicką “zabijaniem bogatych, aby pomóc biednym”. Wspólny dobrobyt oznacza nie tylko sprawiedliwy podział istniejącego bogactwa (wedle potrzeb, ale i zasług, społecznej użyteczności, wartości, etc.), ale także powiększanie tego bogactwa, zwiększenie liczebności chińskiej klasy średniej. Jak określono to wprost: „chiński tort musi jeszcze urosnąć, aby móc go dzielić właściwie i sprawiedliwie”. Nie ma tu miejsca na urawniłowkę i nagradzanie bierności.

6. Covid-19

Rok 2020 był czasem sukcesu – Chiny przejęły kontrolę nad epidemią, zdusiły jej rozwój, liczba nowych zakażeń spadła niemal do zera w państwie zamieszkiwanym przez niemal półtora miliarda ludzi. W 2021 roku wprowadzono strategię „zero tolerancji” dla Covid-19 w granicach Chin. Pojedyncze przypadki zakażeń wykrywanych w różnych miejscach Chin skutkowały natychmiastowymi, ale lokalnymi lockdownami, masowym testowaniem milionów osób w ciągu kilku dób, ograniczaniem możliwości podróżowania z i do regionów, gdzie odnotowano przypadki zarażenia wirusem, nie wspominając o powszechnym obyczaju noszenia maseczek, mierzenia temperatury i dezynfekcji zarówno rąk, jak i przestrzeni takich jak klatki schodowe, windy, wspólne korytarze, przejścia podziemne, popularne deptaki, etc.

W pierwszym półroczu ta strategia była skuteczna. Życie codzienne w całym kraju wróciło w zasadzie do normy. Nie bez znaczenia był też postęp w zakresie masowego szczepienia całej populacji. Sprawy przyjęły inny obrót wraz z pojawieniem się wariantu Delta. W drugiej połowie roku coraz częściej informowano o nowych ogniskach epidemicznych w różnych zakątkach Chin. Aby je opanować wrócono do metod z początku 2020 roku. Od września trwa walka z kolejnymi, coraz większymi ogniskami zakażeń koronawirusem. W październiku przypadki zakażeń wykryto prawie w połowie prowincji kraju. W listopadzie największe skupisko było we wschodniej prowincji ZheJiang – ponad 450 przypadków w ciągu dwóch tygodni. W grudniu w prowincji ShaanXi ze swoją stolicą Xi’An (13 mln mieszkańców) – miasto to objęto całkowitym lockdownem, odcięto od reszty kraju, przetestowano wszystkich mieszkańców. Tylko w okresie od 9 do 29.12. stwierdzono 982 przypadków zakażenia koronawirusem. To nie są wielkie liczby w porównaniu z danymi z państw europejskich na przykład, ale na chińskie warunki to szokująco wysokie wskaźniki zachorowań. W związku z tym wprowadzono stan podwyższonej gotowości służb sanitarnych w całych Chinach. W związku z nadchodzącym okresem migracyjnym (wyjazdy do domów rodzinnych na Chiński Nowy Rok) wprowadzono ogólnokrajowe, restrykcyjne przepisy dotyczące podróżowania w odniesieniu do zmieniającej się nieustannie sytuacji epidemiologicznej.

Zaczęto zadawać pytania o sensowność i rzeczywistą skuteczność strategii „zero tolerancji”. Epidemiolodzy w odpowiedzi radzą przyjrzeć się danym z Europy i USA. Nie ma lepszej metody walki (obrony) przed epidemią niż te, w zasadzie klasyczne, wprowadzone w Chinach. Istotna jest konsekwencja w ich stosowaniu. Spójność działań, społeczna odpowiedzialność i solidarność. Co nie zmienia faktu, że wirus wciąż jest obecny, że mutuje nabierając nowych, nieznanych cech, że nic nie wskazuje na to, aby sytuacja szybko uległa zmianie, by był możliwy szybki powrót do normalności sprzed epidemii. .

7. Rekordowe zbiory zbóż.

Żniwa, które mają miejsca dwa razy do roku przyniosły najlepsze w historii wyniki. Zebrano w Chinach w 2021 roku 682,850 mln ton zbóż. O 2,0% więcej niż w roku 2020. Zgodnie z chińską manierą okraszania wszystkiego liczbami zeszłoroczne zbiory były możliwe dzięki osiągnieciu „trzech więcej”:

 • więcej niż kiedykolwiek w historii ziem przeznaczonych pod zasiewy,
 • zebrano z przeciętnego hektara więcej niż kiedykolwiek wcześniej,
 • więcej plonów dało każde z uprawianych zbóż.

To – zgodnie z założeniami – jeden z wielu kroków do samowystarczalności Chin w zakresie produkcji żywności.

8. Chiny wciąż najludniejszym krajem na świecie

Siódmy spis powszechny przeprowadzony w minionym roku potwierdził, iż nie wliczając Hong Kongu, Makau i Tajwanu na koniec 2020 roku mieszkało w Chinach kontynentalnych 1 411 780 000 000 ludzi. To ok. 18% ludności całego świata.

9. Podbój Kosmosu

W 2003 roku pierwszy w historii chiński kosmonauta (tajkonauta) dokonał pierwszego lotu orbitalnego w ramach chińskiego programu kosmicznego. Gagarin zrealizował analogiczne zadanie w  roku 1961. Ta różnica dat to także obraz zapóźnień Chin w obszarze badania i „podboju” kosmosu w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i Związku Radzieckiego (a potem Rosji). W roku 2021 Chiny zdecydowanie dogoniły czołówkę. W ramach chińskiego programu kosmicznego przeprowadzono udane lądowanie księżycowego łazika na tak zwanej „ciemnej stronie” Srebrnego Globu. To piąta misja księżycowa Chin. W ramach czwartej sprowadzono na Ziemię próbki pobrane z księżycowej powierzchni. Na orbitę Marsie dotarła chińska sonda, z której pokładu na powierzchnię Czerwonej Planety skierowano lądownik z marsjańskim łazikiem we wnętrzu. Łazik wylądował bezpiecznie i przystąpił do realizacji postawionych przed nim zadań. Na orbicie okołoziemskiej rozpoczęto budowę chińskiej stacji orbitalnej. Połączono dwa główne moduły stacji, w której pracuje obecnie trójka tajkonautów. Do końca 2022 roku budowa stacji zostanie ukończona. W 2028 roku na Księżycu wylądować ma misja załogowa. I prawdopodobnie ona zacznie prace zmierzające do zbudowania księżycowej bazy. Baza ta miała zostać uruchomiona w 2030 roku, ale wszystko wskazuje na to, że presja ze strony Amerykanów i pozytywne rezultaty testów chińskich nowych rakiet nośnych i samolotu orbitalnego zachęciły Chińczyków do skrócenia zakładanych wcześniej terminów.

10. Relacje Chiny – Stany Zjednoczone

Na linii Waszyngton – Pekin wciąż napięcie. O różnym nasileniu. Wbrew przewidywaniom zmiana na stanowisku prezydenta USA nie wpłynęła na ocieplenie relacji pomiędzy oboma państwami. Wręcz odwrotnie. USA próbuje zatrzymać szybki wzrost Chin i organizuje antychińskie bloki w Europie, a także regionie Indo-Pacyfiku. Rośnie napięcie wokół Tajwanu. Nierozwiązanymi pozostają spory dotyczące wód terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Utrzymane pozostały stawki ceł nałożone przez administrację Trumpa na towary z Chin. Rozszerzono za to sankcje na chińskie spółki notowane na giełdach amerykańskich. Wprowadzono zakaz sprzedaży mikroprocesorów i wysokich technologii spółkom chińskim wprowadzonym na tzw.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *