Wiadomostka

Wiadomości

wchodzenie

Abp Ryś: wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory

 » Read More Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.