Wiadomostka

Wiadomości

Historia

„Kiedy Chiny się obudzą, cały świat zadrży” – era Xi Jinpinga

Pod koniec życia, 90-letni Deng Xiaoping przygotował dla swoich następców zestaw 7 pouczeń, którymi mieli się kierować w międzynarodowej polityce. Strategia 28 znaków nakazywała elitom stoicyzm i opanowanie w obliczu zmieniającej się rzeczywistości. „Nie unoś głowy zbyt wysoko”, „ukrywaj swoje…

Chiny w latach dziewięćdziesiątych – narodziny globalnej potęgi

W latach 90. Chiny wkroczyły w okres dynamicznej transformacji gospodarczej. Wykorzystując fundamenty położone przez politykę modernizacji Deng Xiaopinga, prominentni reformatorzy i politycy rozpoczęli budowę chińskiej potęgi. Miliony chińskich obywateli przestało żyć w skrajnej nędzy, rozbudowano ośrodki miejskie, pobito kolejne rekordy…

Rządy Deng Xiaopinga – pierwsze kroki na drodze do nowoczesności

Irracjonalne kampanie Mao Zedonga pogrążyły kraj w spirali ideologicznego szaleństwa. Dopiero po śmierci Wielkiego Wodza i aresztowaniu Bandy Czworga, rewolucyjne nastroje ostygły na tyle, aby umożliwić wdrożenie reform gospodarczych z prawdziwego zdarzenia. Faktyczne stery w państwie objął niedawny rewizjonista, Deng…

Rewolucja kulturalna – dekada terroru w Chinach

Po katastrofalnej w skutkach kampanii Wielkiego Skoku Naprzód Mao Zedong utracił wiele ze swojego autorytetu, nieformalnie odsunięto go od partyjnego przywództwa. Jego miejsce zajęli umiarkowani politycy, którzy za główny cel obrali odbudowanie zrujnowanej gospodarki. Pragnąc odzyskać swoją pozycję, Mao Zedong…

Czerwone słońce wschodzi nad Chinami – pierwsze lata ChRL

Komuniści przejęli władzę w fatalnym momencie. Ciągnące się przez 20 lat konflikty całkowicie zdewastowały gospodarkę. Produkcja przemysłowa nie sięgała nawet połowy poziomu sprzed wojny, linie transportowe i komunikacyjne przestały istnieć, rolnictwo było niewydajne i zacofane. Z tego względu oczywistym priorytetem…

Wojna domowa (1946-1949) – zwycięstwo Rewolucji Chińskiej

Wraz z zakończeniem wojny na Pacyfiku nastąpił gwałtowny wzrost politycznych napięć pomiędzy GMD i komunistami. Obie strony były gotowe wznowić działania wojenne, skazując wyniszczony kraj na dalsze cierpienia. Konflikt ciągnął się przez trzy lata i był niejednokrotnie zaskakujący w swoim…

Wojna chińsko-japońska — krwawe pokłosie japońskiego nacjonalizmu

Wojna chińsko-japońska wciąż tkwi w narodowej pamięci Chińczyków niczym drzazga pod skórą. Krwawa okupacja, będąca preludium do dramatu, który miał wkrótce ogarnąć Europę, trwała osiem lat. Konflikt pochłonął setki tysięcy niewinnych istnień i zdewastował ubogi kraj. Japończycy zakładali, że chaos…

Dekada Nankińska – rządy Guomindangu

Wygrana Guomindangu nie uspokoiła chaotycznej sytuacji politycznej Chin. Wciąż trwała krwawa wojna domowa, podsycana narastającym konfliktem pomiędzy komunistami i rządem w Nankinie. Brak stabilizacji uniemożliwiał wdrożenie przemian społecznych i modernizacji, a większość mieszkańców Chin znalazła się na skraju nędzy, żyjąc…

Ekspedycja Północna – rozłam wewnątrz Guomintangu

Po nieoczekiwanej śmierci Sun Yat-sena, kierownictwo nad partią przejął Czang Kai-Shek, pozornie kontynuując realizacje pierwotnych planów Ojca Narodu. We współpracy z komunistami rozpoczęto Ekspedycję Północną, której celem było sukcesywne rozbijanie kolejnych sił militarystów. W tym czasie pogłębiał się kryzys w…

Sojusz GMD i KPCh – przygotowania do wojny

Wraz z rozwojem walk wewnętrznych Guomintang został wykluczony z areny politycznych zmagań. Wszystkie wcześniejsze koncepcje Sun Yat-sena musiały zostać odsunięte na dalszy plan. Za najważniejszy cel obrano zakończenie wojen generałów (militarystów) oraz przekształcenie Guomintangu w prawdziwą siłę polityczną. W tym…