Wiadomostka

Wiadomości

chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(47/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju
Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (47/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z prac rządu (来自政府工作)
Trzy dokumenty dotyczące reform

24 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Centralnego Komitetu ds. Kompleksowego Pogłębiania Reform (中央全面深化改革委员会). Na czele Komitetu stoi przewodniczący Xi JinPing 习近平. Biorą w nim udział również członkowie rządu z premierem Li KeQiangiem 李克强 na czele. Tym razem, po zakończeniu obrad opublikowano dokumenty, z których najważniejszymi zdają się poniższe trzy:

 • „Trzyletni program reformy systemu nauki i technologii (2021-2023)” 《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年) 》,
 • „Opinie przewodnie w sprawie przyspieszenia budowy krajowego jednolitego systemu rynku energii elektrycznej “《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》oraz
 • „Opinie w sprawie ustanowienia systemu odpowiedzialności dyrektora w ramach partyjnej organizacji szkół podstawowych i gimnazjów”《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》.

Pierwszy z dokumentów zobowiązuje wszystkie organy i instytucje rządowe do zwiększenia wysiłku na rzecz konieczności wzmocnienia narodowej strategii rozwoju nauki i technologii, zbudowania wydajnego systemu organizacyjnego dla kluczowych badań, zarządzania dużymi projektami naukowymi i technologicznymi oraz wzmacnianie ich systemowej konkurencyjności. Za niezbędne uznaje zoptymalizowanie struktury nauki i technologii, aby to przedsiębiorstwa odgrywały główną rolę w innowacjach technologicznych, promowaniu wdrażania ich oraz tworzeniu łańcucha efektywnych powiazań nauki, techniki, przemysłu, finansów. Wszystko dla przyspieszenie transformacji i zastosowania w praktyce osiągnięć naukowych i technologicznych.

Drugi dokument wskazuje na działania jakie należy podjąć dla dalszego tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w całym kraju. W tym celu zaleca się koordynację prac między poszczególnymi szczeblami rynku energii: ogólnokrajowymi, prowincjonalnymi, regionalnymi i miejskimi. Uznaje się za niezbędne wprowadzenie jednolitych standardów zasad handlowych i technicznych oraz promowanie uporządkowanej, a zarazem zróżnicowanej konkurencji. Usprawnienia wymaga reforma rynkowego mechanizmu kształtowania cen węgla i energii elektrycznej, przesyłu energii elektrycznej, skuteczne zrównoważanie podaży oraz popytu na nią. Należy stopniowo, w sposób uporządkowany wprowadzić mechanizmy transformacji energetycznej w celu przechodzenia na jej czystą i nisko emisyjną formę.

Trzeci dokument, najkrócej rzecz ujmując, przekazuje w ręce podstawowych organizacji partyjnych wiodącą rolę w zakresie zarządzania szkołami podstawowymi i średnimi. Będą ponosić pełną odpowiedzialność za całokształt dzielności i osiągnieć danej placówki oświatowej. POP ma przewodzić w wyznaczaniu kierunków aktywności placówki, zarządzać w szerokim zakresie, przewodzić kierownictwu szkoły i zespołowi pracowników. To POP będzie też odpowiedzialna za jakość edukacji w danej placówce, szczególnie w zakresie patriotyzmu, wdrażaniu nauk, zasad i zaleceń partii dotyczących szkolnictwa. POP ma brać aktywny udział w reformowaniu szkolnictwa – jako źródło informacji na temat wyzwań i potrzeb, ale także jako zespół implementujący nowe przepisy i normy.

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)

Komisja zatwierdziła dwa duże projekty budowy linii szybkich kolei.

Pierwszy to rozwój połączenia Szanghaj 上海  – NanJing 南京 – HeFei 合肥 . Taka linia już wprawdzie istnieje. Prowadzi do Pekinu. W przypadku nowej linii – poprowadzona zostanie po północnej stronie rzeki Jangcy / ChangJiang / Yangtze / 长江 i ma być częścią większego projektu – połączenia Szanghaju z ChengDu 成都 i ChongQing 重庆 . Nowa linia kolejowa ma ułatwić utworzenie silnego korytarza ekonomicznego o ujścia rzeki Jangcy do nowego metropolis w Chinach Środkowych. Długość pierwszego odcinka linii, czy z Szanghaju do HeFei to 554,6 km, w tym 519,9 km zostanie zbudowanych od podstaw, a 34,7 km to już istniejący odcinek. Niezbędne będzie wybudowanie 10 nowych stacji kolejowych. Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji to 180,20 mld RMB (ok. 117,23 mld PLN). Zakładana prędkość przejazdu to 350 km/godz. Inwestycja zostanie zakończona w 2025 roku. Całość inwestycji zostanie zamknięta w 2030 roku. Linia będzie miała długość 2 100 km. Koszt budowy: 530 mld RMB (ok. 345,17 mld PLN).

Drugi projekt jest znacznie większy, ambitniejszy i ma większy wymiar gospodarczy i polityczny. Według “Zarysu Planu Krajowej Kompleksowej Trójwymiarowej Sieci Transportowej “《国家综合立体交通网规划纲要》zatwierdzonego przez Komitet Centralny KPCh (中国共产党中央党) i Radę Państwa (国务院) zakłada on budowę trzech połączeń kolejowo – drogowych (razem z tunelami podmorskimi) pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Tajwanem.

Te trzy połączenia to tak zwane: „północne”, „środkowe” i „południowe”. Najbardziej zaawansowany jest projekt północny. Właśnie ogłoszono gotowość do eksploatacji linii z FuZhou 福州 (stolica prowincji FuJian 福建) na wyspę PingTan 平潭 (należącej do ChRL i najbliżej położonej w stosunku do wysp administrowanych przez Tajwan: JinMen 金门 i MaZu 马祖). By połączyć wyspę PingTan z kontynentem wybudowano most kolejowo-drogowy o długości 16,4 km. Wyspy JinMen i MaZu są oddalone od PingTan to ok. 120 km. Jak poinformowało Biuro Rady Państwa do spraw Tajwanu (国务院台湾事务办公室) prowadzone są techniczne analizy nad tym odcinkiem. Biuro ma nadzieje, że będzie on gotowy do oddania w 2035 roku.

Ministerstwo Handlu (商务部)

W bieżącej pięciolatce ministerstwo podejmować będzie serię działań mających na celu obniżenie ceł importowych, jak i kosztów obsługi ich naliczania i regulowania. Promowanym obszarem handlu zagranicznego w ramach tego projektu jest import z krajów rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbiedniejszych. Preferencjami obejmowane będą też zaawansowane technologie, kluczowy sprzęt produkcyjny, części i komponenty, a także produkty energetyczne, ekologiczne, niskoemisyjne i te wysokiej jakości. Ministerstwo zakłada rychłą transformację i modernizację tradycyjnych, pracochłonnych gałęzi przemysłu takich jak przemysł tekstylny, czy odzieżowy.

Państwowa Administracja Cyberprzestrzeni Chin (国家互联网信息办公)

Wprowadzone zostają ściśle określone reguły dotyczące treści jakie w Intrenecie prezentują gwiazdy i celebryci. Dotyczą one takich aspektów jak: prezentowane informacje, zarządzanie oficjalnym kontem w mediach społecznościowych, kontaktu z sympatykami. Prezentowane treści mają być zgodne z socjalistycznymi wartościami moralnymi. Nie mogą epatować bogactwem, ekstrawagancją, nie mogą powielać plotek czy nieprawdziwych informacji. Livestreamy prowadzone przez celebrytów nie mogą zawierać reklam. Zabroniono celebrytom – pod jakimkolwiek pozorem – prosić fanów o wsparcie finansowe. Chińskie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych (中国表演艺术协会) w uzgodnieniu z Państwową Administracją Cyberprzestrzeni Chin stworzyła negatywną listę gwiazd i celebrytów, którzy naruszają wspomniane zasady. Na czarnej liście znalazło się 88 livestreamerów, którym zabroniono prowadzenia transmisji w sieci na żywo. Osoba, która znajdzie się na czarnej liście nie może zostać zatrudniona przez telewizję, czy organizacje artystyczne. Władze uznały, że przestrzeń, w której funkcjonują gwiazdy jest pozbawiona reguł. Wezwano media, platformy internetowe, jak i twórców, czy artystów do zwalczania coraz powszechniejszego wśród celebrytów zjawiska uchylania się od płacenia podatków, skandali obyczajowych, napaści seksualnych.

Ocenia się, że tzw. „ekonomia idoli” (w tym livestream, czy cyfrowe postacie) wygeneruje w Chinach 140 mld RMB (ok. 91,368 mld PLN).

Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi (农业农村部息办公)

Z końcem września br. pilotażowe działanie podjął Krajowy Bank Zasobów Plazmy Zarodkowej Roślin Uprawnych (国家农作物种质资源库). Zgodnie z założeniami bank zgromadzi ponad 1,5 mln rożnego rodzaju zarodków roślin i nasion. Od października br. funkcjonuje Krajowe Repozytorium Zarodków Biologicznych Rybołówstwa Morskiego (国家海洋渔业生物种质资源库). Obecnie ma ono w swoich zasobach 100 000 takich materiałów. Repozytorium może przechowywać do 350 000 różnych zarodków, co pozwoli zgromadzić je dla dużej części biologicznych zasobów wodnych w skali świata.

W przyszłym roku rozpocznie się budowa Krajowego Banku Zasobów Plazmy Zarodkowej Zwierząt Hodowlanych i Drobiu (国家农作物种质资源库). Tu będzie można przechować nawet 33 mln zarodków, materiałów genetycznych. Będzie to największy na świecie bank tego typu.

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化)

Według wyliczeń tego organu pod koniec października w kraju było 1,641 mld zarejestrowanych numerów telefonów komórkowych, tym już 471 mln działa w sieci 5G. Od stycznia do października br. dochody trzech operatorów sieci telekomunikacyjnej w Chinach wyniosły 1,225 bln RMB (ok. 800,038 mld PLN). To wzrost o 8,2% r/r.

Państwowa Administracja Służby Cywilnej (国家公务员局)

28 listopada instytucja ta przeprowadziła w całym kraju egzaminy pisemne, które są częścią egzaminów dla kandydatów na urzędników administracji centralnej i jej oddziałów regionalnych. W egzaminach pisemnych w tym roku wzięło udział 1,422 mln kandydatów. Egzaminy odbyły się jednocześnie w 77 miastach Chin. Na jedno miejsce pracy w urzędach przypada w tym roku 46 chętnych. Praca w administracji cieszy się wśród absolwentów uczelni niesłabnącym powodzeniem.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Chiny w górę

Według najnowszego raportu McKinsey & Company Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako najbogatszy kraj na świecie. Na Państwo Środka przypada jedna trzecia przyrostu światowego majątku w okresie ostatnich 20 lat. 10 krajów (Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Meksyk, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) odpowiada za 60 % wzrostu światowego bogactwa. W tej grupie 50 % przyrostu netto to właśnie Chiny. W ciągu 20 lat majątek narodowy Chin powiększył się z 9 do 120 bln USD (od ok. 37,539 bln do 500,578 bln PLN). W tym samym okresie majątek Stanów Zjednoczonych podwoił się: z 45 do 90 bln USD (ok. 187, 736 bln do 375,491 bln PLN).

Z raportu McKinsey wynika również, że wraz z rosnącym globalnym bogactwem pogłębiają się nierówności społeczne. Tak w Chinach jak i USA ponad 67% majątku jest w rękach 10% najbogatszych obywateli. Przy czym ich przychody stale rosną. Analitycy tej firmy ostrzegają, że 68% wartości netto majątków na świecie ulokowanych jest w nieruchomościach. Pozostałą jego część stanowi głównie infrastruktura, specjalistyczne maszyny oraz czynniki niematerialne – takie jak własność intelektualna czy patenty.

Najatrakcyjniejsze powiaty

Centrum Badań Ekonomicznych Powiatów Sadie Consulting (赛迪顾问县域经济研究中心) opublikowało coroczną listę 100 najatrakcyjniejszych powiatów pod względem konkurencyjności inwestycyjnej.

Pierwsza dziesiątka to:

 1. KunShan 昆山 (prowincja JiangSu 江苏),
 2. JinJiang 晋江 (prowincja FuJian 福建),
 3. CiXi慈溪 (prowincja ZheJiang 浙江),
 4. ZhangJiaGang 张家港 (prowincja JiangSu 江苏),
 5. ChangShu 常熟 (prowincja JiangSu 江苏),
 6. TaiCang 太仓 (prowincja JiangSu 江苏),
 7. YuYao 余姚 (prowincja ZheJiang 浙江),
 8. YiWu 义乌 (prowincja ZheJiang 浙江),
 9. ChangSha 长沙 (prowincja HuNan 湖南),
 10. JiangYin 江阴 (prowincja JiangSu 江苏).

Z analizy zebranych danych wynika, że najbardziej atrakcyjnymi inwestycyjnie powiatami w Chinach są te położone we wschodniej części kraju. W pierwszej setce znalazło się ich 69. 21 powiatów to te z regionu centralnego, 7 z zachodniego, a tylko 3 z północno-wschodniego. Najwięcej atrakcyjnych powiatów znajduje się w prowincji ZheJiang 浙江 (27) i w prowincji JiangSu 江苏 (22).

7 godzinny dzień pracy

Zhuhai Gree Electric Appliance Co., Ltd.  (珠海格力电器股份有限公司) jest pierwszą w Chinach dużą korporacją, która wprowadza nowe standardy dotyczące czasu pracy. Pracownicy Zhuhai Gree będą mieć wszystkie wolne weekendy, a od poniedziałku do piątku pracować będą 7 godzin w systemie: 8:30-11:45 – przerwa na lunch – 13:30 do 17:30.

Jednocześnie Gree likwiduje praktykę pracy w nadgodzinach. Jeśli praca po godzinach będzie konieczna, to szef danego działu musi uzyskać zgodę na pracę swoich podwładnych w nadgodzinach od kierownictwa firmy. Gree wprowadza zmiany z okazji swojego 30-lecia.

Metro GuangZhou – DongGuan

Rząd GuangZhou 广州 (stolicy prowincji GuangDong 广东 w Chinach Południowych) zdecydował o wprowadzeniu do planu aktualnej pięciolatki rozbudowy międzymiastowej linii metra nr 22. Jej pierwszy odcinek już łączy GuangZhou z FoShan (25 km). Następny, który otrzymał od władz „zielone światło”, połączy FoShan z DongGuan (58,5 km). Metro na tej linii będzie jeździło z prędkością 160 km/godz. Ostatni odcinek linii 22 połączy DongGuan z ShenZhen (105 km). Ten odcinek prawdopodobnie zostanie oddany do użytku do końca roku 2030.


Nieruchomości (房地產)
Evergrande story ciąg dalszy

China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (中国恒大地产集团有限公司) nie ustaje w staraniach by wyjść ze swoich finansowych problemów. Organy nadzoru finansowego przekazały spółce jasny sygnał, że musi ona radzić sobie sama i nie może liczyć na pomoc państwa. Dlatego też właściciel Evergrande Xu JiaYin 许家印 wyprzedaje swój majątek.

Tymczasem przyjaciel Xu, miliarder Liu LuanXiong 刘联雄, który zarazem jest szefem innej spółki deweloperskiej, Chinese Estates Group Co., Ltd. (华人置业集团有限公司) postanowił sprzedać wszystkie posiadane akcje Evergrande. Przez ostatnie 13 lat pomagał i wspierał Xu w różnych projektach. To już przeszość. Ze sprzedaży udziałów w Evergrande ma uzyskać 2,012 mld HKD (ok. 1,077 mld PLN). Cztery lata temu kupił te akcje za 13,596 mld HKD (ok. 7,277 mld PLN).


Klimat (气候)
CO2 w dół

Jak wyliczyło fińskie Centre for Research on Energy and Clean Air, po raz pierwszy od dwóch lat w III kwartale br. spadł poziom emisji CO2 w Chinach. O 0,5%. Według badaczy uzyskanie takiej redukcji  było możliwe dzięki ograniczeniu zużycia paliw stałych oraz zmniejszeniu produkcji cementu.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *